شهرزاد – حرف‌های مهدی اصلالی در برابر فرخ نگهدار و سازمان اکثریت جالبه. نکته جالب اینجاست که فرخ نگهدار نه تنها هیچ ابراز پشیمانی نمی‌کنه بلکه به نوعی بیانیه‌های سازمانش را درست و فراخور زمان معرفی می‌کنه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)