اطلاعیه مطبوعاتی:

۲۵ سال پس از ترور میکونوس و ۲۹ سال پس از کشتار ۶۷
سخنران این برنامه برونو یوست دادستان فدرال آلمان‎

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)