چهار زن برگزيده شوراهاي شهر استان ها در گفت و گو با «ايران» تاكيد كردند

از اواخر هفته گذشته، شوراهاي اسلامي شهر و روستا به طور همزمان، کار خود را رسماً آغاز کردند. اما بيش از همه اين بحث انتخاب شهردار و روساي شوراي شهر هم بود که پارلمان ها و مديريت شهري را مورد توجه قرار داد! در اين بين اخبار و گزارش ها نشان مي دهد که در اين دوره، اقبال خوبي نسبت به حضور زنان در پست هاي مديريت حوزه هاي شهري وجود داشته است.
در تهران دو زن يعني زهرا نژاد بهرام و بهاره آروين توانستند به عنوان منشي هاي شوراي شهر تهران با کسب بالاترين آرا به داخل هيات رئيسه وارد شوند. از آن طرف از شهرهاي مختلف خبر رسيد که زنان پيشتاز بالاترين آرا در شوراها بودند. «فائزه عبداللهي»، رئيس شوراي شهر گرگان، «زهرا نظري» به عنوان نايب رئيس شوراي شهر خرم آباد، «سوسن سليمان آبادي» به عنوان رئيس شوراي شهر کنگاور، «سونيا انديش»، نايب رئيس شوراي شهر تبريز، «شيفته بدرآذر» شهردار جديد شهر سهند و «مهنا محمدي موحد» نيز با راي شوراي شهر اسپکه در سيستان و بلوچستان به عنوان شهردار اين شهر انتخاب شدند. اين درحالي است که زنان در شهرهاي بيشتري، نتيجه انتخابات را به نفع خود رقم زدند.
به گزارش «ايران» ۷ عضو مرد شوراي شهر سهند، براي نخستين بار با ۴ راي، نخستين شهردار زن شمال غرب کشور را انتخاب کردند. شيفته بدر آذر، زني است که اين روزها خودش را در سمت شهرداري شهر جديد سهند نشان مي دهد. او البته رکورد نخستين زن شهري را زماني شکست که به عنوان شهردار منطقه ۶ تبريز به مدت دو سال انتخاب شد. او در اين دو سال کارهاي عمراني زيادي انجام داد. اجراي ۳۷طرح شهري از جمله ساخت پل روگذر خطيب، به عنوان شاخص ترين اقدامات فني-عمراني او محسوب مي شود. او ۲سال بعد يعني در سال ۹۰ به شهرداري منطقه ۹ رفت تا در آنجا هم منشا تغيير و تحولات زيادي باشد. خودش مي گويد که اجراي پارک مسافر خاوران و همين طور جدول کشي و خيابان کشي از جمله کارهاي شاخص او در آن دوره بوده است. «بدرآذر» حالا به عنوان شهردار شهر جديد سهند در ۲۵ کيلومتري تبريز انتخاب شده است. او به «ايران» مي گويد که انتخابش براساس توانايي ها، تخصص و تجربه يعني سه رکن اصلي مديريت بوده است. او تاکيد مي کند که براي انتخابش به عنوان شهردار، نه تنها اعضاي شورا که بزرگان شهر و مردم هم حضور پررنگ داشته و او را حمايت کرده اند. چرا که او به عنوان يک مدير موفق با ۲۲ سال سابقه مديريت درحوزه شهرسازي در تبريز معرفي مي شود.
«بدرآذر» تاکيد مي کند: از نظر من جنسيت مهم نيست و بايد در انتخاب افراد، توانايي ها، قابليت و تخصص و تعهد مورد توجه قرار بگيرد. من مطمئن هستم که در شهر سهند با توجه به پتانسيل هاي بالايي که دارد مي توانم کارهاي ويژه اي انجام دهم. متاسفانه در اين شهر، اقدامات عمراني و توسعه اي ويژه اي صورت نگرفته است. وي، اما درباره مديريت زنان، مي گويد که هميشه نسبت به اين حوزه شک و ترديد وجود داشته است و برخي نگرانند که فلان مدير زن نتواند قدرتمند و توانمند ظاهر شود. چراکه برخي فکر مي کنند زنان نمي توانند بين وظايف همسرداري و پست هاي اجرايي و مديريتي، تعادل برقرار کنند. اما خود من کسي هستم که شب ها زودتر از ساعت ۱۲ به خانه نرفته ام و جدا از اينکه در کارم حساسيت و دقت بسيار زيادي دارم به محض ورود به منزل به کارهاي خانه مي پردازم. معتقدم که اين روحيه در مردم هم وجود دارد و نبايد نسبت به مديريت زنان، ديد منفي وجود داشته باشد.

تهديد اعضاي شوراي شهر به خاطر انتخاب يک زن
«مهنا محمدي موحد» جزو معروف ترين شهرداران زني است که اين روزها نامش به عنوان جوان ترين شهردار زن در فضاهاي مجازي دست به دست مي شود. «اسپکه» شهري در ۹۰کيلومتري ايرانشهر که مهم ترين ويژگي اش، سوزن دوزي زنان بلوچ اش است، حالا يک زن را به عنوان شهردار شهر خود انتخاب کرده است. «محمدي موحد» همان زني است که با ۵ راي مرد عضو شوراي شهر، به عنوان شهردار اسپکه انتخاب شده است. او بعد از «ساميه بلوچ زهي»، شهردار شهر سرباز، دومين زن بلوچي است که در سمت شهردار انتخاب شده است. ۲۹ساله است و مي خواهد «اسپکه»، مسير ترانزيتي ايرانشهر به چابهار را احيا کند. او مي گويد که مي خواهد حامي زنان بلوچ باشد. چرا که به گفته محمدي، آنها بسيار محروم و از نظر درمان و آموزش با مشکلات بسياري دست و پنجه نرم مي کنند.
محمدي موحد مي گويد: براي انتخابش به عنوان شهردار هم موافق و هم مخالف داشته است. اما مخالفت ها نااميدکننده بوده: «بعضي طايفه ها و قبايل با انتخاب يک زن به عنوان شهردار مخالف بودند، شايد تعدادشان کمتر از ۱۰درصد باشد، اما به هرحال کارشکني هاي زيادي کردند و حتي برخي اعضاي شوراي شهر را هم تهديد کرده بودند. از طرفي من را متهم به آقازاده و ژن آقازدگي مي کردند، درحالي که من پدرم فرهنگي بود و با هيچ کدام از اعضاي شورا هم نسبتي ندارم. خوشبختانه اعضا پشت من ايستادند و اميدوارم که بتوانم جوابگوي اين اعتمادشان باشم.»

زنان مدير پاکدست تر از مردان مدير!
شوراي شهر تبريز از ابتدا يعني در همان نخستين دوره ها حضور زنان را تجربه کرده است، اما اين براي نخستين بار است که يک زن به داخل هيات رئيسه وارد شده و به عنوان نايب رئيس، فرصت ابراز نظر بيشتري در شوراي شهر تبريز را پيدا مي کند. سونيا انديش، نايب رئيس شوراي شهر تبريز و عضو هيات مديره منطقه آزاد ارس معتقد است که تاکنون فضاي شوراي شهر تبريز، به اندازه اي باز نبوده که بتواند زنان را در پست هيات رئيسه ببيند، اما حالا يک زن توانسته با کسب ۱۱ راي از ۱۳ راي منتخبين شوراي شهر، به عنوان نايب رئيس، در کنار رئيس، اداره شورا را برعهده بگيرد.
انديش که خودش هم شديداً مخالف نگاه جنسيتي به پست هاي مديريتي است، به «ايران» مي گويد: معتقدم که بايد در سطوح برابر به زنان فرصت و اولويت بيشتري داد، چرا که تاکنون فضا براي زنان مدير کمتر از مردان بوده است. البته اين به معناي ناديده گرفتن رزومه کاري، توانايي و قابليت هاي هر دو جنس در پست هاي مديريتي نيست، اما تجربه نشان داده که حضور زنان در رده هاي مديريتي کار آمدتر از حضور مردان در همان پست است. او درباره اينکه چرا به مديريت زنان بيش از مردان اعتقاد دارد، مي گويد: چرا که اگر به زنان فرصت بدهيم به علت حساسيت، دقت و احتياط بيشتري که دارند، عموماً توانمندتر ظاهر مي شوند، از طرفي زنان خطوط قرمز را بيشتر رعايت مي کنند و اگر بخواهيم فساد و رانتي که در اين حوزه ها از ناحيه زنان اتفاق مي افتد را با مردان مقايسه کنيم، بايد بگوييم در حد صفر است. چون زنان پاکدست هستند.
انديش معتقد است با توجه به اينکه بستر رشد و فرصت حضور زنان تاکنون فراهم نبوده است، زنان با انگيزه و پشتکار بيشتري نسبت به مردان ظاهر مي شوند، بنابراين بايد به زنان اعتماد کنيم. متاسفانه از آنجا که جامعه ما مردسالار است، مردان انگيزه کمتري براي اثبات توانايي هايشان دارند، اما زنان تلاش بيشتري مي کنند.
انديش البته به مشکلات شهر تبريز هم اشاره کرده و درباره اولويت هاي شوراي شهر در دوره پنجم مي گويد: تقريباً همه کلانشهرها هم اکنون با معضل نبود درآمدهاي پايدار دست و پنجه نرم مي کنند. تبريز هم مستثني نيست. به طور ميانگين بيش از ۸۵ درصد درآمدهاي شهرداري ها از پروانه، عوارض، ماده ۱۰۰ و تراکم فروشي تامين مي شود. يعني درآمد ناپايدار و از جيب مردم! خب همين يک عامل، هزينه هاي زندگي در کلانشهرها را بالا مي برد. اما راه حل چيست؟ يکي از موضوعات مهم، ايجاد بستر سرمايه گذاري و مشارکت مردمي است. يعني اگر خدماتي که شهرداري ها مي دهند به بخش خصوصي واگذار شود، هم درآمد پايدار ايجاد مي شود و هم هزينه هاي شهر کمتر خواهد شد. متاسفانه شهرها الان به جايي رسيده اند که ديگر چيزي براي فروش نمانده و بايد شهر فروشي کنند، يعني به سراغ فروش املاک و زمين بروند. انديش ادامه مي دهد: بحث مهم ديگري که هم اکنون در رويکرد جهاني مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به روح شهر، يعني آسايش و رفاه اجتماعي، امنيت و حقوق شهروندي است، چرا که ديگر دوره برج سازي و بلند مرتبه سازي و پل سازي و اتوبان سازي به پايان رسيده است.

مطالبه عمومي براي حضور زنان در پست هاي مديريتي!
فائزه عبداللهي، رئيس شوراي شهر گرگان زني که براي چهارمين دوره پياپي در انتخابات شوراها مورد اعتماد مردم شهرش قرار گرفته است، به «ايران» مي گويد: اين براي نخستين بار است که به عنوان رئيس شورا انتخاب مي شوم، اما در دوره هاي قبل هم نايب رئيس شورا بودم و تجربه حضور در هيات رئيسه را داشته ام. او با بيان اينکه نسبت به رقيب مردش در شوراي شهر، راي ۵ به ۴ کسب کرده، درباره اعتماد ساير اعضا به حضور يک زن در پست رياست شوراي شهر گرگان، مي گويد: جز من همه ۸ عضو شوراي شهر، مرد هستند. من فکر مي کنم اعضا راي فراجنسيتي داده و سوابق مديريتي را در نظر گرفته اند. يعني در نشست هاي مختلفي هم که داشتيم، بحث ها فراتر از جنسيت خانم و آقا مطرح مي شد و فقط توانمندي، همگرايي و هم افزايي مورد توجه بود. حتي دوستان خودشان از بنده خواستند که براي رياست، کانديدا شوم و اين طور نبود که با لابي گري و چانه زني، راي خودم را بالا ببرم. خب اين نشان مي دهد که جامعه به سمت اعتماد به زنان گرايش پيدا کرده و موضوعات جنسيتي ديده نمي شوند.
عبداللهي ادامه مي دهد: انتظار براي حضور زنان از کابينه دولت شکل گرفت و مطالبه عمومي نسبت به حضور زنان در پست هاي بالا مطرح شد که چون پاسخ قانع کننده اي شنيده نشد، تاثير خودش را در حوزه هاي مديريت شهري و شوراها نشان داد. امروز زنان بسياري در شوراهاي شهر و روستا توانسته اند به مقام رياست دست پيدا کنند که اين دستاورد کمي نيست. به هرحال منتخبين مردم در شوراها، نمايندگان آنها هستند و به طورحتم مطالبه و خواست مردم در تصميمات آنها خودش را نشان مي دهد. هم اکنون هم مردان و هم زنان، خواستار حضور پررنگ تر زن ها در پست هاي مديريتي هستند و به رياست زنان، باور پيدا کرده اند. به گفته وي، مهم ترين مشکلات شهر گرگان اين است که بايد به بافت تاريخي و فرسوده شهر، حفظ محيط زيست و بويژه محور گردشگري ناهارخوران توجه بيشتري کرد. همچنين حفظ ۶۰۲ هکتار از اراضي جنگلي محدوده گرگان که هم اکنون به شهرداري واگذار شده و ساخت و ساز براساس مقررات و ضوابط بايد در اولويت قرار بگيرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)