با توجه به ادعاهای مذهبیون بهایی و اعتقاد آنان بر به روز بودن دین بهاییت در بند 107 حکم الغلمان تاکید بر عدم روابط همجنسگرایان تاکید شده و حضرت بها لله همجنسگرایی را روابط نا مشروع که انحراف و فساد اخلاقی محسوب می شود تلقی کرده اند

والذی یصب الما و یغسل به بدنه خیراله و یکفیه عن الدخول انه اراد ان یسهل علیکم الامور فضلا من عنده لتکونوا من  لشاکرین * قد حرمت علیکم ازواج ابائکم انا نستحیی  ان نذکر  حکم الفلمان  اتقو  الرحمن  یا ملا

مقصود از کلمه » الفلمان در این مورد رابطه جنسی شخص مذکر با پسران است , حضرت ولی امرالله بهاییان  در تبیین این حکم گفته اند مراد تحریم همه نوع  روابط بین همجنسگرایان است , در گفته های ایشان روابط جنسی بر حسب تعالیم بهایی منحصرا در ظل ازدواج  حلیت دارد  و بنیان جامعه بشری بر ان استوار است.

در قسمتی از کتاب اقدس می خوانیم :

هر قدر عشق و محبت بین دو همجنس شدید و خالص باشد اگر به روابط جنسی منجر شود نادرست و خطا است , و اگر گفته شود این روابط کمال مطلوب عشق و محبت است , چنین ادعایی عدری است نا مقبول , حضرت بهالله  هر نوع انحراف و فساد اخلاقی را بطور  کلی تحریم کرده اند ,و رابطه بین دو همجنس راعلاوه بر انکه  خلاف قانون طبیعت است از انحرافات اخلاقی محسوب نموده اند ابتدا به چنین بلیه ای ثقلی عظیم بر روح هر فرد با وجدانی تحمیل می کند , اما نفوس مبتلا قادر هستند که با مشاوره و مساعدت اطباء  و اراده و سعی راسخ و دعا و مناجات  بر این ضعف و مشکل فایق آیند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)