از بدو سر کار آمدن جمهوری اسلامی، مردم از ابتدائی ترین حقوق انسانی یک شهروند متمدن جهان امروز از جمله آزادی بیان و آزادیهای اجتماعی و سیاسی محروم بوده اند. طی بیش از چهل سال حاکمیت رژیم اسلامی هزاران نفر بدلیل مطالبات بحق خود و اعتراض به سرکوب و بیحقوقی و فقر، زندان، شکنجه و اعدام شدند.
 
سی خرداد- بیست ژوئن روز اعتراض به سرکوب فعالین در ایران، زندان، شکنجه، شلاق، وثیقه و اعدام میباشد. این روز، روز حمایت وهمبستگی ما با خانواده های زندانیان سیاسی، مادران خاوران و پارک لاله، خانواده کشته شدگان آبان خونین ۹۸، خانواده مسافران پرواز اوکراینی سرنگون شده و جنبش دادخواهی است. روز اعتراض به تمام جنایات جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته میباشد.
 
امسال در یازدهمین سال برگزاری روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، در شرایطی به استقبال  روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی میرویم که  جمهوری اسلامی مانند همیشه از وحشت اعتراضات مردم و جهت حفظ پایه های لرزانش همچنان به سرکوب و شکنجه ادامه داده است.
ما شاهد موج وسیعی از مبارزه برای آزادی زندانیان و حفظ جانشان در سراسر دنیا هستیم.  شاهد اعتراض زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل عبدی، امیر سالار داوودی و صبا کرد افشاری در اعتراض به شرایط غیر انسانی زندانها و سرکوب آزادیهای اجتماعی-سیاسی بودیم.  شاهد نوشتن کیفرخواست آرش صادقی علیه سرکوب و فشار بر خانواده زندانیان سیاسی بودیم.
شاهد اعتراضات باشکوه بازنشستگان و کارگران با طرح  شعار ” معلم زندانی آزاد باید گردد” ” کارگر زندانی آزاد باید گردد”  بودیم. شاهد اول ماه می پرشکوهی با صدور بیاینه ها و قطعنامه هائی با خواست آزادی معلمان و کارگران، حق تشکل و آزادی بیان و شاهد دادخواهی شجاعانه خانواده های زندانیان و جانباختگان هستیم.
 
جنبش قوی و باشکوه برای آزادی زندانی سیاسی  در دفاع از جان زندانیان از خاورمیانه تا اروپای مرکزی، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی هر چه قویتر و وسیعتر از گذشته  به پیش میرود. در سطح جهانی، جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به دلیل نقض حقوق انسانی و سرکوب و کشتار معترضان تحت فشار قرار گرفته است.
 
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، هر ساله به همراه شما آزادیخواهان، بیست ژوئن را با اعتراضات خیابانی و کنفرانسها برگزار کرده است.
پس از یازده سال تلاش و مبارزه برای جهانی کردن سی خرداد- بیست ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، این روز به یک روز شناخته شده در اذهان عمومی تبدیل شده است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از شما دعوت میکند تا در این روز، در هر نقطه از جهان که هستید، همه با هم  با برگزاری مراسم، تظاهرات و حرکات اعتراضی  در روز  بیست ژوئن برابر با ۳۰ خرداد صدای زندانیان سیاسی را به گوش دنیا رسانده و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را طنین انداز کنیم.
 
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۹ مه ۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)