ما بدین وسیله حمایتمان را از کوشش بشردوستانه ی کمپین «حمایت از مادران زندانی» که در مقابل کاخ صلح در شهر لاهه گرد آمده اند، اعلام میداریم و از آنان سپاسگزاریم. ما، ضمن درخواست آزادی همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی، به ویژه مادران زندانی، بر آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عضو کارزار لگام (لغو اعدام) تأکید می کنیم و آن را ضرورتی مبرم می دانیم
نرگس محمدی بیمار و مادر دو فرزند هشت ساله است و بیماری جدی و حاد او بر دستگاههای قضایی و امنیتی نیز روشن است. نرگس را همراه با همه ی زندانیان سیاسی آزاد کنید

کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام -لگام
تهران – ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)