این بحث را از ویدئو یا فایل صوتی بشنوید

فایل صوتی

آن تقاضاگر که اندر پرده است
قصه‌ای از من تقاضا کرده‌است
تا کنم در پرده آن قصه ساز
نغمه‌ای، کان نشنود جز اهل راز
خود چه گویم من که اندر پیش دوست
نیست رازی کان نه او را پیش روست
لیک در هر دل بُوَد رازی دگر
پرده هر نغمه را سازی دگر
گرچه خود این نغمه‌ها از یک صداست
راه هر پرده از آن‌دیگر جداست
وَرچه در ظاهر بسی زیر و بَم است
این همه پژواک‌ها زان یک دَم است
چون به جز او نیست اینجا هر چه هست
راز و ساز و نغمه و پرده، وی است
دکتر عبدالحسین زریّن‌کوب – دفتر ایام

این بحث که تحریر بخش اصلی آن سالیان پیش صورت گرفته و در نوجوانی بذر پرسش را در باغچه ذهن من کاشته‌است، به رویارویی زید بن حارثه در وادی القری، با طایفه بنی‌فزاره اشاره دارد. جنگی که زید، در رمضان سال ششم هجری(۶۲۷ میلادی)، به خواست رسول خدا، از سرگرفت. در آن «سَریّه»(در آن نبرد) پیرزنی به نام اُم قِرفَه که در جبهه مقابل پیامبر بود، کشته شد. قتلی فجیع همراه با شکنجه که از آن‌زمان تا کنون زیر سؤال است.
اینگونه مباحث مخاطبین خاص خودش را دارد. کسانیکه به قول آندره ژید عظمت در نگاه آنهاست نه در آنچه می‌بینند. کسانیکه باور دارند باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم. چرا که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی، سوءاستفاده می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم به این بحث با تأمل و تأنی و با چشم جان بنگرید. امیدوارم ذهنّیت من مقّدم بر واقعیت‌هایی نباشد که در اسناد و مدارک یافت می‌شود.

مقاله مربوط به این بحث
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=479

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)