جمیله ندایی را به عنوان قصه گوی شهر قصه میشناسیم . به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ با او گفتگو کردم. جمیله ندایی درس تئاتر و سینما خوانده است و ازسالهای چهل در حرفه تئاتر، رادیو ، و روزنامه نویسی ، همزمان کارکرده است.
قبل از انقلاب پنج فیلم مستند برای وزارت فرهنگ و هنر وقت ساخته و در همین رابطه باهمکاران سینماییش در پاریس و تهران به ثبت وقایع روزهای انقلاب پرداخته
در روزهای اقامت آیت الله خمینی در فرانسه ، چندین بار درنوفل شاتو از گفته های او فیلم گرفته اند که هرگز فرصت تدوین و پخش آن مهیا نشده. این مصاحبه را از اینجا می توانید بشنوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)