ما درد مشترکیم !

ما درد مشترکیم !

ما گروهی از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان مدنی در ایران و افغانستان به طور مشترک از اعمال تروریستی انجام شده در کابل، تهران و هرات اعلام انزجار و نفرت کرده و …

قانونبیش از دویست وپنجاه روزنامه نگار ایرانی و افغانستانی با صدور بیانیه ای مشترک حوادث تروریستی کابل، تهران و هرات را محکوم کردند. در میان امضا کنندگان نام پرویزکاوه مدیر روزنامه هشت صبح، میرحیدرمطهر مدیر روزنامه آرمان ملی، داود محمدی سردبیر روزنامه ایران، مسعود باستانی ،کیوان صمیمی،طاهر قادری مدیر تلویزیون میترا، صدیق الله توحیدی سرپرست کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان، محمد عبدالله رییس اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان و بسیاری دیگر از چهره های سرشناس روزنامه نگاری و فعالان مدنی ایران و افغانستان دیده می شود.در بخشی از این بیانیه آمده است: ما گروهی از روزنامه نگاران، نویسندگان و فعالان مدنی در ایران و افغانستان به طور مشترک از اعمال تروریستی انجام شده در کابل، تهران و هرات اعلام انزجار و نفرت کرده و استفاده از تروریزم را برای درهم شکستن وحدت مردمان در جغرافیاهای مختلف و شکل دهی قلمروهای بدون حاکمیت را محکوم می کنیم. ما از دولتهایی که قربانی تروریزم شده اند، می خواهیم تا با استفاده از تمامی ابزار مشروع دولتی و بین المللی مبارزه با تروریزم را سرلوحه فعالیتهایشان قرار دهند. ما با همدردی و همنوایی با تمام انسانهای این کره خاکی که قربانی تروریزم شده اند تلاش می کنیم تا جهانیان را متوجه تبعات فاجعه بار و گسترده نفوذ تروریزم در گوشه و کنار جهان سازیم. جان انسانها با ارزش تر از آن است که بازیچه سیاستمداران برای قدرت بیشتر شود.

کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه مشترک روزنامه نگاران ایران و افغانستان
من درد مشترکم مرا فریاد کن
تروریزم کابوس دهشتناک انسان عصر حاضر شده است. این جریان ضد انسانی با استفاده از ابزار اغلب دینی و نقاب به ظاهر دفاع از ارزش‌های دینی سعی در تخدیر افکار عمومی جهان دارد.از هم گسیختن شیرازه دولت‌ها در دهه حاضر که حاصل شکل گیری مناسبات جدید جهان شمول است باعث رشد و انکشاف (توسعه) تروریزم در قالب‌های مختلف شده است. گروه‌هایی افراطی که خود را جهادی می‌نامند، با قرائت نادرست و افراطی از دین امروزه به عنوان مهم‌ترین جولانگاه شکل گیری تروریزم به شکل دهشتباری جهان را به موج رو به افزایش کشتار و قتل عام انسان‌ها روبرو کرده است. کشورها و گروههایی در جهان با استفاده از این ابزار سعی در سقوط و تخریب نظام‌های متنوع خصوصاً نظام‌های مبتنی بر دموکراسی را دارند.
حمایت جریان‌های متخاصم با ارزش‌های انسانی در گوشه و کنار جهان با وجود شکل گیری جبهه‌های وسیع مبارزه با تروریزم هنوز نتواسته جلو این طاعون قرن ۲۱ را بگیرد و تروریستها توانسته‌اند با تخدیر اذهان عده ای در حتی آرام‌ترین کشورهای جهان سایه دهشتناک خود را بگسترانند. در کشورهای اسلامی ماه رمضان، ماه عبادت و طلب غفران از پروردگار است و مسلمانان تلاش می‌کنند سعه صدر بیشتر را سرلوحه عباداتشان قرار داده و در آرامش بیشتر به طاعت و عبادت بپردازنداما تروریزم با زیر پا گذاشتن تمامی ارزش‌های اسلامی و انسانی در این ماه  نیز خون انسان‌ها را به زمین ریخته و چهره سفاک و کریه خود را یکبار دیگر آشکار ساخت. در هفته های اخیر شهرهای کابل، هرات، منچستر، لندن پاریس و در این اخیر تهران آماج حملات تروریستی گروه‌های وحشت افکن شده است که خون انسان‌های بیگناه زیادی را ریخته است. در چنین احوالی همدلی و هم رایی مردمان در جغرافیاهای مختلف که همه به طور مشترک قربانی تروریزم شده‌اند، می‌تواند در بسیج جهانی علیه تروریزم مفید و اثر گذار باشد و دولت‌ها را ملزم می‌سازد برای جلو گیری از قتل عام انسان‌ها توسط تروریزم افراط گرا بیشتر تلش و برنامه ریزی کنند.
ما گروهی از فعالین مدنی، روزنامه نگاران، نویسندگان و فعالان مدنی  در ایران و افغانستان به طور مشترک از اعمال تروریستی انجام شده در کابل، تهران و هرات اعلام انزجار و نفرت کرده و استفاده از تروریزم را برای درهم شکستن وحدت مردمان در جغرافیاهای مختلف و شکل دهی قلمروهای بدون حاکمیت را محکوم می‌کنیم. ما از دولت‌هایی که قربانی تروریزم شده‌اند، می‌خواهیم تا با استفاده از تمامی ابزار مشروع دولتی و بین المللی مبارزه با تروریزم را سرلوحه فعالیت‌هایشان قرار دهند. ما با همدردی و همنوایی با تمام انسان‌های این کره خاکی که قربانی تروریزم شده‌اند تلاش می‌کنیم تا جهانیان را متوجه تبعات فاجعه بار و گسترده نفوذ تروریزم در گوشه و کنار جهان بسازیم. جان انسان‌ها با ارزش تر از آن است که بازیچه سیاستمداران برای قدرت بیشتر شود

اسامی کامل امضاکنندگان بیانیه مشترک روزنامه نگاران و فعالان مدنی افغانستان و ایران به ترتیب الفبا به این شرح است

 

۱.            آذین رضاییان

۲.            آمنه شیرافکن

۳.            ابراهیم مهترى

۴.            اثار الحق حکیمی

۵.            احمد حقی

۶.            احمد وفایی

۷.            احمدرضا احمدپور

۸.            آرتین غضنفری

۹.            اردوان روزبه

۱۰.          ازاده بیزار گیتی

۱۱.          اسحق فایز

۱۲.          اسماعیل حق پرست

۱۳.          اعظم ویسمه

۱۴.          افسانه قبادوز

۱۵.          اقدس کشوری

۱۶.          امیر هاتفی نیا

۱۷.          افشین امیر شاهی

۱۸.          أکرم  مصباح

۱۹.          المیرا حسینی

۲۰.          المیرا حصارکی

۲۱.          الناز مردی

۲۲.          امید زمانی

۲۳.          امیر ابتهاج

۲۴.          امیر رضانظری

۲۵.          امیر مقدورشقاقی

۲۶.          امیری

۲۷.          اکرم احقاقی

۲۸.          بدرالسادات مفیدی

۲۹.          بشیر پیمان

۳۰.          بنفشه جمالی

۳۱.          بنیاد ژوپیآ

۳۲.          بهداد بردبار

۳۳.          بهروز شاهرخ نیا

۳۴.          بهروز گرانپایه

۳۵.          بهزاد وفاخواه

۳۶.          بهمن احمدی امویی

۳۷.          بهمن فلاح

۳۸.          بهنام صابرنعمتی

۳۹.          بیشیر قاسانی – تلویزیون یک

۴۰.          پادین فاضلیان

۴۱.          پروانه آلبویه

۴۲.          پروانه کیان ارثی

۴۳.          پروین ضرابی

۴۴.          پرویز کاوه مدیر مسئول هشت صبح

۴۵.          پروین جعفری

۴۶.          پروین فهمیمی

۴۷.          پریا فردوی

۴۸.          پریسا هادی

۴۹.          پیمانه کارآمد

۵۰.          ترانه بنی یعقوب

۵۱.          جاوید روستاپور- هفته نامه خرد

۵۲.          جعفر مرتضوی، فعال حقوق زنان

۵۳.          جلوه جواهری

۵۴.          جمیله حسام _رادیو رابعه

۵۵.          جواد شقاقی

۵۶.          حجت دشتی

۵۷.          حسام خراسانی

۵۸.          حسن احمدی

۵۹.          حسن اسدی زیدابادی

۶۰.          حسن گوهرپور

۶۱.          حسین ابوالفتحی

۶۲.          خسرو شمیرانی

۶۳.          خلیل مینوی ریس خبرگزاری باختر

۶۴.          داود صفی خانی

۶۵.          داود عرفان

۶۶.          داود محمدی – سردبیر روزنامه ایران

۶۷.          دنیاعباسی کسبی

۶۸.          دیانا ثاقب

۶۹.          راضیه موسوی- تلویزیون آرزو

۷۰.          رامین مظهر شاعر و نویسندهٔ روزنامهٔ «هشت صبح» أفغانستان

۷۱.          رحمت الله بیگانه – رئیس تلویزیون معارف

۷۲.          رشید

۷۳.          رضا خانکی

۷۴.          رفیع بهروزیان

۷۵.          رفیع بهروزیان

۷۶.          رقیه تنها امامی

۷۷.          روجا جعفری

۷۸.          ریحانه ظهیرى

۷۹.          زارا امجدیان

۸۰.          زهرا ابراهیمی

۸۱.          زهرا عزیزمحمدی آهویی

۸۲.          زهره أرزنی

۸۳.          زهره صدری

۸۴.          زهره کریم نیا

۸۵.          ژیلا بنی یعقوب

۸۶.          ژیلا مکوندی

۸۷.          سارا کریمی

۸۸.          سلما رسا_- تلویزیون زن

۸۹.          سلمان زند

۹۰.          سمانه معظم

۹۱.          سمیره همتا

۹۲.          سوسن شعبانی

۹۳.          سیاووش نجیب

۹۴.          سید عبدالمنان قتالی

۹۵.          سیدنور محمدی

۹۶.          شادی خوشکار

۹۷.          شاهد حلاج نیشابوری

۹۸.          شاهرخ زبردست

۹۹.          شاهین زینعلی

۱۰۰.        شبنم راعی

۱۰۱.        شبنم ریخته گر نظامی

۱۰۲.        شهرام یزدیان

۱۰۳.        شهرزادهمتی

۱۰۴.        شهلا کریم الدینی

۱۰۵.        شیلا بهیر – خبرنگار سلام وطندار

۱۰۶.        شیما قوشه

۱۰۷.        شیوا آبا

۱۰۸.        شیوا نظراهاری

۱۰۹.        صبا شعردوست

۱۱۰.        صدیق الله توحیدی – سرپرست کمیته مصونیت خبرنگاران افغان

۱۱۱.        طاهر قادری – رئیس تلویزیون میترا

۱۱۲.        ظفر

۱۱۳.        عارف ایرج عطائی

۱۱۴.        عاطف آرین – هفته نامه آویژه

۱۱۵.        عاطفه خلفی

۱۱۶.        عاطفه نبوی

۱۱۷.        عالیه مطلب زاده

۱۱۸.        عباس مهدی زاده

۱۱۹.        عبدالحی ورشان – رادیو اشنا

۱۲۰.        عبدالرضا قنبری

۱۲۱.        عبدالله خداد

۱۲۲.        عبدالله سلجوقی

۱۲۳.        عتیق الله ساکت- نی

۱۲۴.        عذرا فراهانی

۱۲۵.        علی تقی پور رینه

۱۲۶.        علی شاملو

۱۲۷.        علی فتوتی

۱۲۸.        علی قنبری

۱۲۹.        علی ملیحی

۱۳۰.        علیرضا رحیمی بروجردی

۱۳۱.        عین الدین بهادری – کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان

۱۳۲.        غنچه قوامی

۱۳۳.        غوث الدین نجمایی – ازاد

۱۳۴.        فاضل سانچارکی

۱۳۵.        فاطمه حمزوی عابدی

۱۳۶.        فتانه کفاشی

۱۳۷.        فخرالسادات محتشمی پور

۱۳۸.        فرانک آرتا

۱۳۹.        فرحناز فروتن – تلویزیون طلوع

۱۴۰.        فرخنده جبارزادگان

۱۴۱.        فردوس کاوش، ستون نویس روزنامه ی هشت صبح

۱۴۲.        فرزانه محجوب

۱۴۳.        فرشته جمشیدی

۱۴۴.        فروغ فکری

۱۴۵.        فریبا عباسی

۱۴۶.        فریدون آژند

۱۴۷.        فریده امیر شکاری

۱۴۸.        فهیم دشتی ریس اتحادیه ژورنالیستان أفغانستان

۱۴۹.        کامیار بهرنگ

۱۵۰.        کاوه چبران – شاعر ونویسنده

۱۵۱.        کاوه اهنگر

۱۵۲.        کیوان صمیمی – سردبیر مجله ایران فردا

۱۵۳.        گیسو فغفوری

۱۵۴.        لی لی فرهادپور

۱۵۵.        لی لی ایپکچی

۱۵۶.        لیدا فاضلی

۱۵۷.        لیزا غبار

۱۵۸.        لیلا علیپور

۱۵۹.        ماری موسوی

۱۶۰.        مبینه خیراندیش ساعی دفتر ساحوی نی – مزارشریف

۱۶۱.        مجاهد اندارابی- تلویزیون یک

۱۶۲.        مجتبی نجفی

۱۶۳.        مجیب خلوتگر ریس سازمان نی حمایت کننده رسانه های ازاد

۱۶۴.        مجید سعیدی

۱۶۵.        محترم حبیبی

۱۶۶.        محمد تنهاامامی

۱۶۷.        محمد صابرفهیم نی

۱۶۸.        محمد طاهر پیمان- خرد

۱۶۹.        محمد عبدالله ریس اتحادیه رادیو تلویزیون

۱۷۰.        محمد فقیری

۱۷۱.        محمد مطلق

۱۷۲.        محمدآزاد جلالی زاده

۱۷۳.        محمداسماعیل غیبی

۱۷۴.        محمدرضا مقیسه

۱۷۵.        محمدناصر میمنگی—رئیس شبکه سلام وطندار

۱۷۶.        محمودجامی

۱۷۷.        مرجان توحیدی

۱۷۸.        مریم خلیل نژاد

۱۷۹.        مرجان سهرابی

۱۸۰.        مریم شکرانی

۱۸۱.        مرجان طباطبایی

۱۸۲.        مرجان نمازی

۱۸۳.        مرسده هاشمى

۱۸۴.        مریم تالشی

۱۸۵.        مریم رحمانی

۱۸۶.        مریم رضایی

۱۸۷.        مریم قندی

۱۸۸.        مریم مزروعی

۱۸۹.        مژگان احمدیه

۱۹۰.        مژگان رافت

۱۹۱.        مژگان مدرس علوم

۱۹۲.        مسعود اعرابی

۱۹۳.        مسعود باستانی

۱۹۴.        مسعود حسینی

۱۹۵.        مصطفی عفیف

۱۹۶.        معصومه أصغری

۱۹۷.        منصوره خسروشاهی

۱۹۸.        مهدی افشارنیک

۱۹۹.        مهدی بهمن

۲۰۰.        مهدی حاجتی ،فعال مدنی

۲۰۱.        مهدی دل روشن

۲۰۲.        مهدی وزیربانی

۲۰۳.        مهدیه مینوی

۲۰۴.        مهرداد اصلانی

۲۰۵.        مهرداد حمزه

۲۰۶.        مهرشاد ایمانی

۲۰۷.        مهسا جزینی

۲۰۸.        مهسا حکمت

۲۰۹.        مهسا پورمقرری

۲۱۰.        مهین فهیمی

۲۱۱.        میثم منصوری کیا

۲۱۲.        میرحیدر مطهر رییس روزنامه آرمان ملی

۲۱۳.        میرا قربانی فر

۲۱۴.        مینا مجدزاده

۲۱۵.        مینو بدیعی

۲۱۶.        مینو مرتاضی لنگرودی

۲۱۷.        نازیلا یونس

۲۱۸.        نجیب الله ایرکین – هفته نامه آویژه

۲۱۹.        نجیبه ایوبی – رئیس عمومی گروه رسانهای کلید

۲۲۰.        نجیبه مرام

۲۲۱.        ندا کارگر

۲۲۲.        نرگس جودکی

۲۲۳.        نسترن طارسی

۲۲۴.        نسرین طاعتیان

۲۲۵.        نسترن فلاح

۲۲۶.        نسرین بیرانوند

۲۲۷.        نسرین صفربیرانوند

۲۲۸.        نسرین ملکی

۲۲۹.        نسیم قاضی زاده

۲۳۰.        نسیمه رونق – نشریه بانو

۲۳۱.        نصیراحمد نوری-مدیر مجله وکالت-انجمن وکلای مدافع

۲۳۲.        نظری پریانی – مدیر روزنامه ماندگار

۲۳۳.        نظیفه نایاب – خبرنگار رادیو رابعه بلخی

۲۳۴.        نفیسه حقیقت جوان

۲۳۵.        نوشین احمدی خراسانی

۲۳۶.        نوید محمدی- نی

۲۳۷.        نگار انسان

۲۳۸.        نگین باقری

۲۳۹.        نیما نوربخش

۲۴۰.        هومن کیمیا

۲۴۱.        وحید پیمان

۲۴۲.        وحید نویسا

۲۴۳.        وحیده فیضی – کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان

۲۴۴.        وسیم اقبال

۲۴۵.        ونداد فلاح

۲۴۶.        وکیل نایبی – تلویزیون پیشگام

۲۴۷.        ویدا ساغری – تلویزیون اریانا نیوز

۲۴۸.        یاسر مختاری – روزنامه نگار – ایران

۲۴۹.        یاسین نگاه

۲۵۰.        یامان حکمت

۲۵۱.        یحیی وفایی نژاد

۲۵۲.      نجمه جمشیدی

۲۵۳.       مریم آقایی فر

۲۵۴.      وحیده کریمی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com