دوستان ، یاران همراهان گرامی
در پی فراخوانی از طرف کمیته برگزاری سوییس (شامل فعالین کارگری، سیاسی و پناهندگی کشور سوییس )، روز جمعه ۹ ژوئن در شهر ژنو سوییس میدان ملل و در مقابل سازمان ملل جهت همبستگی و پشتیبانی با جنبش کارگران، معلمان و زحمتکشان ایران، تظاهرات با شکوهی سازماندهی شده بود که با حضور حدود ۱۰۰ نفر از فعالین سیاسی، عناصر آگاه و فعالین کارگری به انجام رسید.
این حرکت اعتراضی و حمایتی در راستای منافع کارگران و زحمتکشان ایران به نحو مطلوب و متحدی از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۹ ژوئن آغاز گردید.
در ابتدا مجری برنامه آقای یعقوب قاسمی متن خوش آمد گویی را قرائت نمود در این متن ضمن قدردانی از زحمات شرکت کنندگان که از راه های دور و کشورهای دیگر خود را به محل رسانده بودند، ابراز امیدواری نمود که این حرکت بتواند در همبستگی با کارگران و زحمتکشان ایران سهمی ولو جزیی داشته باشد.در بخشی از این متن چنین آمده : “دوستان و رفقای گرامی!
از این که در صحنه مبارزه با غارتگری سرمایه جھانی در دفاع از جنبش کارگری اتحادی چنین پویا
تشکیل داده اید جای بسی افتخار دارد.ھشیاری شما فعالین کارگری که ھمواره با ھم پیمانی و ھم گامی خود با جنبش مبارزات داخل ایران،به قوام آن مبارزات جان دوباره ایی می بخشید، بطور قطع بسیار ارزشمند و موثر است.
کارگران و زحمتکشان که آفرینندگان تمام سرمایه ی جھانی ھستند، حاصل دسترنج اشان براحتی توسط
نظام بردگی مزدی به غارت برده می شود. حقوق کارگران و زحمتکشان در ایران نیز توسط رژیم
سرمایه داری حاکم در آن (که البته از نوع واپسگرای آن ھست)، آشکارا مورد چپاول قرار می گیرد.”

اولین سخنران این جلسه خانم کاترینا پرلیز هوبر (Katharina Prelicz-Huber) رییس سندیکای VPOD و معاون سندیکاهای سراسری سوییس بود که با انتقاد شدید از آزار و به بند کشیدن کارگران و معلمان ایران، همچنین دفاع از حقوق زنان کارگر که در ایران بشدت پایمال میشود، خواهان آزادی بی قید و شرط کارگران و معلمان زندانی (بخصوص معلم زندانی اسماعیل عبدی ) در اسارت گاه های جمهوری اسلامی شد و اعلام نمود که ما مراتب همبستگی خود را با آنان اعلام داشته و برای این کار بدنبال همبستگی بین المللی هستیم.
سپس یکی از فعالین سندیکایی و سیاسی در شهر ژنو صحبت های خانم کاترینا را از فرانسه به فارسی برای حضار ترجمه و توضیح داد.
بعد از آن علی مبارکی فعال کارگری و یکی از اعضاء هیئت برگزار کننده این تظاهرات به نمایندگی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و هیئت برگزار کننده تظاهرات ۹ ژوئن با خوشامدگویی به حاضرین که قبول زحمت نموده و در این روز کاری از راه های دور خود را به محل رسانده اند، سخنان خود را با یادی از زنده یاد یدالله خسروشاهی بعنوان یکی از مشوقان و یاری رسانان در بر گزاری چنین حرکت اعتراضی که از سال ۲۰۰۴ تقریبآ سالانه و منظم بوسیله فعالین کارگری وسیاسی واجتماعی سوییس سازماندهی و اجراء میشود، آغاز نمود. ایشان همچنین در صحبت های خود به نقض صریح و آشکار مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و مماشات این سازمان در نادیده گرفتن نقص مقاوله نامه ها و توصیه نامه های آن سازمان اشاره نمود.
علی مبارکی همچنین در باره استقلال تشکل های مستقل کارگری صحبت نمود و یاد آوری نمود که زمانیکه ما در اتحاد بین المللی شعار تشکل مستقل کارگری را اعلام کردیم، بسیاری از احزاب و جریانات سیاسی با هجوم به این شعار آن را یک شعار مسخره و انحرافی میدانستند ولی امروز این واقعیت در جهان آشکار شده که همه خواهان آن هستند. ایشان همچنین از توهم آفرینی عده ای سود جو که هیچ اعتقادی به استقلال طبقه کارگر ندارند انتقاد نموده و گفت:” ما باید فقط و فقط به نیروی خود متکی باشیم هرکس صادقانه در جهت همبسنگی طبقاتی گامی برداشت از او قدردانی میکنیم ولی خود واستقلال طبقه خود را در اخیتار هیچ کس قرار نخواهیم داد.” وی با یاد آوری از شرایط طبقه کارگر ایران در سال ۵۷ و دنباله روی از خمینی وحکومت اسلامی گفت این تجربه تلخ را هیچگاه نباید به فراموشی سپرد.
سخنران بعدی سعید رنجبر به نمایندگی از کانون دمکراتیک پناهندگان سوییس ( کانون نیز یکی از سه عضو هیئت برگزار کننده میباشد )بود. ایشان با قرائت متنی بعنوان حمایت و همبستگی از فراخوان فعالین کارگری برای تظاهرات ۹ ژوئن صادره کانون دمکراتیک پناهندگان سوییس مراتب همبستگی خود با کارگران و زحمتکشان ایران را اعلام نمود . در این پیام ضمن پشتیبانی از مبارزات کارگران در ایران در مورد استثمار و سرکوب لجام گسیخته رژیم اسلامی در محیط کار، با اشاره به اینکه کارگران ایران در اجلاس سالانه نماینده واقعی خود را ندارند که مشکلات آنان را در سطح جهانی مطرح کنند از کلیه ازادیخواهان و نمایندگان کارگری کشورهای دیگر درخواست نموده که صدای کارگران ایران باشند.
خسرو آهنگر یکی از فعالین سیاسی سوییس با قرائت فراخوانی حضار را دعوت نمود تا در تظاهرات مشابهی که درروز ۱۳ ژوئن در همین مکان انجام میشود، شرکت کنند.
خانم نسرین رمضانعلی از طرف کمپین مبارزه برای آزادی کارگران زندانی مطالبی در همبستگی با کارگران ایران اعلام نمود.
سپس نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی شرکت کننده و پشتیبانی کننده مانند….. از فراخوان ۹ ژوئن به نوبت با خواندن مطالبی با کارگران، معلمان و زحمتکشان ایران ، مراتب همبستگی و پشتیبانی خود را اعلام نمودند.
در فواصل شعارهایی به زبان های فارسی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه سر داده شد که همه در محکومیت غارتگری، سرکوب وحشیانه و پایمال نمودن حقوق بنیادین کارگران از سوی رژیم سرمایه داری اسلامی حاکم بر ایران بود.
قعطنامه کمیته برگزار کننده توسط دوست گرامی سیروس قرائت گردید ،در بخش هایی از این قعطنامه مه مورد استقبال حاضرین قرار گرفت آمده است .
” تهاجم وتعرضات بی‌رحمانه رژیم علیه طبقه کارگراز یک سوبا تشدید اعمال قهرعریان ومستقیم وجلوگیری از سازمانیابی وتشکل مستقل آنان وازسوی دیگر باتحمیل فقروفشارومحرومیت بیشتر ،تشدید استثمار و بهره‌کشی و تحمیل بی‌حقوقی بیش ازپیش برکارگران و زحمتکشان ونفی حق حیات آنان ،گسترش یافته است.
رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با توجه به فراهم آمدن ارتش ذخیره بیکاران ،با بکارگیری طرح “کارورزی”نه تنها بر تشدید استثمار و غارت کارگران می افزاید بلکه با ارزان سازی نیروی کار،فشار بیشتری را بر کارگران شاغل وارد می سازد و موقعیت آنان را بیش از پیش تخریب می کند.”
و در پایان قعطنامه خواسته ها بشکل زیر مطرح شد.
” بر پایه چنین شرایط و مختصاتی، ما شرکت کنندگان دراین تظاهرات ضمن پشتیبانی قاطعانه ازمبارزات کارگران و زحمتکشان سرزمین مان حضور “نمایندگان منتصب “به اصطلاح کارگری و گماشتگان جمهوی اسلامی را در اجلاس سازمان جهانی کارمحکوم می کنیم و خواستار اخراج آنان از اجلاس سازمان جهانی کارهستیم.
ما اعلام میداریم که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین ناقض حقوق بنیادین کار و تمامی مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان جهانی کار میباشد.
ما خواستار
حق برپائی تشکل های مستقل کارگران ،حق اعتصاب، حق تجمع، حق برپایی مراسم روز جهانی کارگر، آزادی بیان موضوع مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ هستیم.
همچنین خواهان پرداخت حقوق معوقه وبموقع دستمزد و مزایا ی کارگران ،بازنشستگان ،معلمان موضوع مقاوله نامه ۹۵ مبنی بر الزام پرداخت منظم و به موقع دستمزدها هستیم .
ما خواهان گسترش مبارزه برای حقوق اجتماعی برابر زنان با مردان مزد برابردرمقابل کار یکسان مقاوله نامه شماره ۱۰۰ با موضوع «تساوی مزدی در قبال کار هم ارزش»، هستیم.

ما خواستار افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر، در سطح یک زندگی شرافتمندانه و بی دغدغه برای کارگران ومزدبگیران موضوع مقاوله نامه های ۲۶ ، ۱۳۱ و ۹۹ در موردساز و کار تعیین حد اقل مزد هستیم.
ما خواستارآزادی فوری وبدون قید وشرط فعالین کارگری ومعلمان زندانی ، لغو احکام زندان و برداشتن اتهامات واهی “اقدام علیه امنیت ملی” همچنین پرونده سازی برای آنان هستیم.
همچنین خواستار باز گشت به کار هرچه سریعتر گارگران ومعلمان اخراجی، فعالین کارگری که به دلیل دفاع از حقوق گارگران اخراج شده اند هستیم.
ما خواستار لغو قراردادهای موقت و سفید امضا هستیم . قرارداد ها وپیمان های دسته جمعی( موضوع مقاوله نامه ۹۸ ) حافظ منافع کارگران باید اجراء شود.

ما مخالف تعطیلی صنایع وکارخانجات و بیکارسازی کارگران هستیم. همچنین مخالف با خصوصی سازی واگذاری واحد تولیدی به بخش خصوصی وعوامل رژیم هستیم .
ما خواستار بر چیده شدن شرکت های پیمان کاری هستیم که بنوعی بردگی کارگران را سازمان می دهند..
ما خواستار گسترش مبارزه افشاگرانه علیه نهادهای کارگری دست ساز رژیم هستیم . این نهاد ها درمیان کارگران منزوی وبی اعتباراند.این نهادها جزهرز بردن مبارزات کارگران ،منحرف و مسخ کردن این مبارزات وظیفه دیگری ندارند.”

پیروز با مبارزات طبقه کارگر ایران
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کمیتــه برگــزار کننده تظــاهــرات ٩ ژوئن- سوئیس
این مراسم در ساعت ۱۴.۳۰ با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بپایان رسید.
با امید به نابودی جمهوری سرمایه دار اسلامی و پیروزی کارگران و زحمتکشان ایران.

اسامی احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی شرکت کننده و پشتیبانی کننده این مراسم بشرح زیر است.
سندیکای VPOD سوییس
سندیکای UNIA سوییس
سندیکای ژنو _سوییس
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران _سوییس
کانون دمکراتیک پناهندگان _سوییس
کمیته دفاع از مبارزات دمکراتیک مردم ایران _سوییس
مادران آزادی _سوییس
کمپین مبارزه برای آزادی کارگران زندانی _آلمان
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری ایران
کومله زحمتکشان_ ایران
حزب دمکرات ایران
سهیلا و میلا مسافر از فعالین سیاسی_برلین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com