برخي از فعالان رسانه اي نزديك به مدعيان اصلاحات و جريان فتنه با حكم قضايي بازداشت شدند.
بازداشت اين افراد در شرايطي انجام مي شود كه گزارش هاي رسيده حاكي است سرويس هاي جاسوسي آمريكا و انگليس و فرانسه با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري تدارك ويژه اي براي اثرگذاري بر فضاي رسانه اي كشور دنبال مي كنند.
يكي از دلايل بازداشت اين افراد ارتباط آنان با رسانه هاي معاند خارجي از جمله بي بي سي است، بازداشت شدگان از طريق روزنامه نگاران فراري با بي بي سي و برخي از سايت هاي خارجي ضدانقلاب ارتباط داشتند كه اين ارتباط از چشمان تيزبين نيروهاي امنيتي كشور دور نمانده است.
از سوي ديگر بي بي سي بعد از دستگيري فعالان رسانه اي ضدانقلاب با پخش برنامه هاي متعدد به اين بازداشت ها اعتراض كرده و آن را غيرقانوني خوانده است! و حال سوال اينجا است كه اگر بي بي سي با اين افراد ارتباطي ندارد اين همه هياهو براي چيست؟
گفتني است خبرنگاران بازداشت شده در روزنامه هاي شرق، آرمان، بهار، اعتماد، خبرگزاري ايلنا و نيز هفته نامه «آسمان» مشغول فعاليت بودند.
همكاري با جريان هاي فمنيستي موسوم به جنبش زنان، ايجاد اختلاف ميان اقوام ايراني، سياه نمايي، ياس آفريني، القاي بي اعتمادي، حمايت از بازداشتي هاي جريان فتنه و همكاري با رسانه هاي خارجي ضدانقلاب چون بي بي سي و راديو زمانه، از جمله مواردي است كه در پرونده اقدامات رسانه اي بازداشت شده ها ديده مي شود.
اسامي فعالان رسانه اي بازداشت شده با حكم قضايي عبارت است از: ميلاد فدايي، سليمان محمدي، جواد دليري، ساسان آقايي، شيرين تخميري، ساسان محمدي، پوريا عالمي، پژمان موسوي، مطهره شفيعي، نرگس جودكي، اكبر منتجبي، اميلي امرايي، صبا آذرپيك، كيوان مهرگان و حسين ياغچي.
در همين ارتباط، برخي خبرگزاري ها و سايت هاي خبري ديروز خبري را منتشر كردند كه تعدادي از اين خبرنگاران كه با حكم دادستاني بازداشت شده بودند از زندان اوين آزاد شدند.
خاطرنشان مي شود؛ سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كرد؛ اتهامات روزنامه نگاران دستگير شده مطبوعاتي نيست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)