ما خواهان انتخابات آزاد بر اساس منشور جهانى حقوق بشر هستیم!

در اصل ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و متمم آن چنین آمده است:

۱ – هر کس حق دارد در ادارۀ امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

۲ – هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

۳ – اساس و منشاء قدرت حکومت، ارادۀ مردم است. این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رایی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تضمین نماید.

شرکت در انتخابات آزاد یعنی حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن که از حقوق اولیه شهروندی محسوب می شود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده است.

انتخابات در ایران اما به این شکل پایه گذاری شده است که برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مرحله اول: بیشتر از نیمی از شهروندان ایران یعنی زنان، اقلیت های مذهبی، دگراندیشان و احزاب و گروه های سیاسی غیر اسلامی و شخصیت های منتقد و مخالف ولایت فقیه، قانوناً از حق شهروندی انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور محروم می شوند و در مرحله دوم: شورای نگهبان چند نفر را به عنوان کاندیدای انتخاب و به مردم معرفی می کند و مردم باید از میان چند نفری که شورای نگهبان آنان را برگزیده است، یکی را انتخاب کنند. بدین ترتیب ساز و کار انتخابات در سیستم حقوقی و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، حقوق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن از شهروندان ایرانی را سلب می نماید و این رویه ای است که از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تا به امروز در “انتخابات”های ایران ادامه دارد.

در این دوره از “انتخابات” ریاست جمهوری ایران،نام ابراهیم رئیسی، یکی از سه عامل اصلی «گروه مرگ» کشتارهای دهه ۶۰، در میان شش نامزد ریاست جمهوری اسلامی دیده می شود. او جنایتکاری است که پای حکم اعدام چند هزار زندانی سیاسی را امضا کرده و بدان  افتخار می کند. در حالی که خانواده های قربانیان او، خواهان محاکمه وی در یک دادگاه علنی هستند، همفکران و شرکای ارتکاب به جرمش، صلاحیت او را برای ریاست جمهوری اسلامی ایران تأیید کرده اند. این کار خاک پاشیدنی دوباره  به چشم دادخواهان آن جنایات، خانواده های قربانیان و بی توجهی به بیانیه جهانی حقوق بشر است!

بار دیگر تکرار می کنیم که اگر چه عاملان کشتار و ترور دگراندیشان و آزادیخواهان در جمهوری اسلامی ایران به ابراهیم رئیسی ها، رفسنجانی ها، پورمحمدی ها و روحانی ها و غیره، محدود نمی گردد، ولی نشاندن عوامل قتل هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، در جایگاه های نامزدی ریاست جمهوری و وزیر دادگستری در این کشور، بطور کلی اهانت و بی احترامی بزرگی به مردم ایران و مجامع مدافع حقوق بشر در ایران و جهان و دهن کجی دیگر جمهوری اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

ما مدافعان حقوق بشر در ایران و امضا کنندگان این بیانیه از دبیرکل سازمان ملل متحد، افکار عمومی و وجدان های بیدار و تمام نهادها و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر در جهان درخواست می کنیم که در مقابل این بی حرمتی جمهوری اسلامی نسبت به خانواده های قربانیان در ایران ساکت نمانند.

از همه این نهادها می خواهیم، با اعتراض خود به کاندیداتوری ابراهیم رئیسی، ما را یاری کنند تا بتوانیم او و سایر عاملان جنایت علیه بشریت در ایران را به پای میز محاکمه در یک دادگاه صالحه و بی طرف و با حق وکیل، بکشانیم.

شبکه همبستکی برای حقوق بشر درایران

اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با مای ۲۰۱۷

 

امضای نهادها:

 

۱  – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۲  – انجمن همبستگی ایرانیان – دالاس

۳  – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۴  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۵  – بنیاد اسماعیل خویی

۶  – صدای موج سبز – لندن

۷  – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۸  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۹  – حامیان مادران پارک لاله – لندن

۱۰- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۱- فدراسیون اروپرس

۱۲- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۳- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۴- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۵- مادران صلح مونترال

۱۶- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران – مونترال

۱۷- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران – نیویورک

۱۸- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران – لوس آنجلس

۱۹- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران – ونکوور

۲۰- همبستگی برای حقوق بشردر ایران – کلگری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)