اشاره ای دارد به اجرای حکم اعدام در ورزشگاه و حضور تماشاگران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)