امروز کارگران ذوب آهن اردبیل جلوی استانداری اردبیل تجمع کردند و با پهن کردن سفره روی زمین، شعار دادند “سفره ما خالیه” #سفره_انقلاب

نشستن همکاران شیرازی دور سفره خالی در تجمع سراسری فرهنگیان، پنجشنبه 19 اسفند

کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین هم سفره های خالی مقابل استانداری قزوین پهن کردند!

اخباروگزارشات کارگری:امروزشنبه21اسفند، کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین با پهن کردن سفره های خالی مقابل استانداری قزوین اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان بشکلی دیگر بنمایش گذاشتند.

akhbarkargari2468@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)