Image result for ‫جنگنده های امریکا‬‎

 

در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۷، کلرینیگ هاوس این داده‌های بسیار گویا را انتشار داده‌است:

۱. اتباع کشورهائی که از ورود به امریکا ممنوع شده‌اند، در طول ۳۶ سال گذشته، یعنی از ۱۹۸۰ بدین سو، یک امریکائی را نکشته‌اند.

۲. اما امریکا، تنها در سال ۲۰۱۶، بیشتر از ۲۴۰۰۰ تن از مردم این کشورها را کشته است. در سال ۲۰۱۶، بر کشورهای عراق و سوریه و افغانستان و لیبی و یمن و سومالی و پاکستان، ۲۶۱۷۲ بار بمب فرور ریخته است. از این کشورها، ۵ کشور  فهرست کشورهائی هستند که ورود ابتاعشان با امریکا ممنوع شده‌است. دو کشور ایران و سودان ششمین و هفتمین کشور فهرست ممنوع شدگانند.

۳. در سال ۲۰۱۶، امریکا بمب‌ها را به شرح زیر بر سر مردم این کشورها فروباریده‌است:

● سوریه ۱۲۱۹۲ بار بمباران شده‌است.

● عراق ۱۲۰۹۵ بار بمباران شده‌است و براثر این بمباران‌ها ۶۸۷۸ غیر نظامی کشته شده‌اند. .

● لیبی ۴۹۶ بار بمباران شده‌است.

● یمن که گرفتار یکی از سخت‌ترین فاجعه‌های انسانی است، ۳۵ بار بمباران شده‌است. ظرف شش ماه، کشته‌های غیر نظامی یمن ۱۰۰۰۰ تن و زخمی‌های آن ۴۰۰۰۰ تن بوده‌اند.

● سومالی، ۱۴ بار بمباران شده‌است و براثر بمبارانها، ۱۵۰ غیر نظامی کشته شده‌اند.

    بر اثر این بمباران‌ها، تنها در سال ۲۰۱۶، بیشتر از ۲۴۰۰۰ تن از مردم غیر نظامی این کشورها کشته شده‌اند. دانستنی است که به عراق و لیبی امریکا و متحدان اروپائی و «عربش» حمله کرده‌اند و این کشورها را سرزمین‌های مرگ و ویرانی و فساد کرده‌اند. قرار بود در سوریه، ماجرای لیبی (تغییر رژیم) انجام بگیرد، روسها حاضر نشدند همان رویه را در پیش بگیرند که در مورد لیبی گرفتند این شد که همچنان گرفتار جنگ است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)