Image result for ‫جنگنده های امریکا‬‎

 

در 31 ژانویه 2017، کلرینیگ هاوس این داده‌های بسیار گویا را انتشار داده‌است:

1. اتباع کشورهائی که از ورود به امریکا ممنوع شده‌اند، در طول 36 سال گذشته، یعنی از 1980 بدین سو، یک امریکائی را نکشته‌اند.

2. اما امریکا، تنها در سال 2016، بیشتر از 24000 تن از مردم این کشورها را کشته است. در سال 2016، بر کشورهای عراق و سوریه و افغانستان و لیبی و یمن و سومالی و پاکستان، 26172 بار بمب فرور ریخته است. از این کشورها، 5 کشور  فهرست کشورهائی هستند که ورود ابتاعشان با امریکا ممنوع شده‌است. دو کشور ایران و سودان ششمین و هفتمین کشور فهرست ممنوع شدگانند.

3. در سال 2016، امریکا بمب‌ها را به شرح زیر بر سر مردم این کشورها فروباریده‌است:

● سوریه 12192 بار بمباران شده‌است.

● عراق 12095 بار بمباران شده‌است و براثر این بمباران‌ها 6878 غیر نظامی کشته شده‌اند. .

● لیبی 496 بار بمباران شده‌است.

● یمن که گرفتار یکی از سخت‌ترین فاجعه‌های انسانی است، 35 بار بمباران شده‌است. ظرف شش ماه، کشته‌های غیر نظامی یمن 10000 تن و زخمی‌های آن 40000 تن بوده‌اند.

● سومالی، 14 بار بمباران شده‌است و براثر بمبارانها، 150 غیر نظامی کشته شده‌اند.

    بر اثر این بمباران‌ها، تنها در سال 2016، بیشتر از 24000 تن از مردم غیر نظامی این کشورها کشته شده‌اند. دانستنی است که به عراق و لیبی امریکا و متحدان اروپائی و «عربش» حمله کرده‌اند و این کشورها را سرزمین‌های مرگ و ویرانی و فساد کرده‌اند. قرار بود در سوریه، ماجرای لیبی (تغییر رژیم) انجام بگیرد، روسها حاضر نشدند همان رویه را در پیش بگیرند که در مورد لیبی گرفتند این شد که همچنان گرفتار جنگ است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)