گفتگورادیو پارس با آقای نوریزاد در مورد مسائل روز ایران بی‌ پرده بی‌ تعارف تمام ناهنجاریهای موجود در کشور مسول مستقیم آن آقای خامنه‌ای می‌باشد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)