در واقع خاتمی هزار حسن دارد و یک عیب ، آنهم اینکه هزارتا حسن بیشتر ندارد . مثلاً یکی از حسن‌های خاتمی اینست که هفت هشت ده سال با تأخیر به بعضی نتیجه‌گیری‌ها می‌رسد . وی در آخرین نتیجه‌گیری خود سرانجام بعد از به نتیجه رسیدن حدود هشتاد میلیون نفر نتیجه گرفت که شرایط برای معرفی کاندیدا از طرف اصلاح طلب‌ها «چندان» وجود ندارد . ما البته الآن خیلی خوشحالیم که ایشان بالاخره به همین یک نتیجه هم رسید . وی در ادامه فهمید که چشم‌اندازی هم برای فراهم آمدنش نمی‌بینم .

ما : جناب آقای خاتمی لطفاً خودتان را یکبار برای همیشه معرفی بفرمائید .
خاتمی : (لبخند عجیبی زد)

ما : چطور شد که شما فهمیدید شرایط برای معرفی کاندیدای اصلاح طلب وجود ندارد ؟
خاتمی : والا خیلی سخت بود . البته بعضی‌ها گفتند که من نامه‌ای به رهبری نوشته‌ام و گفته‌ام جان مادرت بگذار شرایط برای معرفی کاندیدای اصلاح طلب وجود داشته باشد که چنین نامه‌ای را از اساس رد می‌کنم . هر چند که این کارها از من برمی‌آید .

ما : از اینکه آن نامه را تکذیب می‌کنید فهمیدید که شرایط وجود ندارد ؟
خاتمی : نخیر ، بنده از دو هفته قبلش هم می‌دانستم که شرایط «چندان» وجود ندارد . منتها اینرا نمی‌دانستم که شرایط تا چه حد «چندان» وجود ندارد . بنده الآن چشم‌اندازی برای فراهم شدن شرایط هم نمی‌بینم .

ما : یعنی قبلاً می‌دیدی ؟
خاتمی : ببینید من که نمی‌توانم در یک زمان دوتا چیز را با هم ببینم . هم ببینم که شرایط «چندان» وجود ندارد هم اینکه چشم‌انداز را ببینم . بنده موقعی که ابطحی را بردند زندان جای کیسه بوک ازش استفاده کردند خیال کردم شرایط «چندان» وجود دارد . بعد که موسوی و کروبی را حصر کردند و در هم نیاوردند یک کمی حس کردم که شرایط «چندان» وجود ندارد . آنموقع بود که به چشم‌انداز نگاه کردم که تا الآن طول کشید .

ما : جنابعالی سر انتخابات گذشته‌ی مجلس هم نه شرایط را «چندان» موجود دیدی نه چشم‌انداز را . رفتی دماوند که چی را ببینی ؟
خاتمی : رفتم آنجا شرایط علی‌مان را ببینم . آنموقع شرایط علی‌مان «چندان» وجود داشت . چشم‌انداز ویلایش هم خیلی خوب بود . تازه الآن بحث بر سر کاندیدا شدن است آنموقع بحث بر سر شرکت در انتخابات بود .

ما : یعنی شما در انتخاباتی که خودتان تحریم می‌کنید کاندید هم می‌شوید ؟
خاتمی : ما هیچوقت انتخابات را تحریم نکردیم . ما فقط گفتیم در انتخابات شرکت نمی‌کنیم . تازه این حرف را «ما» گفت ، من که نگفتم . الآن هم نگفتم که در انتخابات شرکت می‌کنیم ؛ گفتم برای معرفی کاندیدا شرایط «چندان» وجود ندارد . اینکه اصلاح طلب‌ها کاندیدا بشوند یک بحث است ، اینکه در انتخابات شرکت بکنند یک بحث دیگر . عرض کردم که ، فعلاً تا جائی که من می‌بینم چشم‌اندازی وجود ندارد .

ما : چقدر می‌گیری دو هفته بی‌خیال سیاست بشوی جان مادرت ؟
خاتمی : در حال حاضر حتی شرایط برای اینکه کسی دوزار هم کف دست ما بگذارد «چندان» وجود ندارد . هر چقدر هم که نگاه می‌کنم چشم‌اندازی هم برای اینکه کسی چیزی بما بدهد وجود ندارد . منهم عمراً مفتی بی‌خیال چیزی بشوم !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)