عکسی پر احساس از انسان هایی گمنام و با کمبود امکانات اما فعال، کنشگر و مصمم برای دفاع از حقوق صنفی و مدنی خود….این ها نه چهره ها و شخصیت های سیاسی وحزبی شناخته شده هستند…نه برندگان جوایز حقوق بشری بین المللی ……نه احتمالا حتی با توان دسترسی به دنیای رسانه های جمعی و محافل حقوق بشری.. این ها نماد پایین ترین اما صادقانه ترین و مصمم ترین لایه های تلاش برای دمکراسی و حقوق بشردر سرزمین ما هستند….فرقی نمی کند کرد باشند یا بلوچ یا فارس و آذری…شمالی یا جنوبی …. صداقت ،استواری و ایمان به فردا در این عکس فریاد می زند فریاد…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)