فایل صوتی قسمت یازدهم گفتگو

از نگارش جزوه سبز یکی از اسناد مهم دهه ۵۰ که به خاطر حاصل خونرنگ و پیامدهای دردناکش ازجمله، ترور مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف ــ قابل تامل است، بیش از چهل سال می گذرد و متاسفانه این نخستین بار است که به تفصیل بررسی شده و به پیامدهای اندوه بار آن اشاره میشود.
….
کسانیکه به قول دکتر طه حسین خودشون کاری نمی‌کنند اما اگر کسی کاری کند ناراحت می شوند، خوب است بدانند برای بحث پیرامون جزوه سبز من به هر دری زدم و به خیلی‌ها پیشنهاد کردم تا خودشان آستین‌ها را بالا بزنند و قدم پیش بگذارند و این ساز را نه بد آهنگ؛ خوش آهنگ بنوازند. نمی‌دانم، به قول حافظ «عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد» – که بانگ مرغی برنخاست.

خیلی ها که به میهمانی خاک رفته و دستشان از دنیا کوتاه است. رفتند و خاطراتی را که در اصل به مردم ستمدیده ایران تعلق داشت با خود به زیر خاک بردند. من و شما هم امروز نه فردا سر بر خاک می‌نهیم و غبار می‌شویم. پس خوب است به جای لعنت به تاریکی شمعی برافروزیم…

بخشهای پیشین
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)