خطابم به آنهاییست که میگویند مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است…
کسی که خود خارج نشین بود و برای دولت تدبیر و امید در انگلستان تبلیغ میکرد، به ایران آمد و با لباس و حجاب بنفش رای داد، به ورزشگاه رفت و برای ورود زنان به ورزشگاه تجمع کرد و بازداشت شد ، خارج نشینان به او کمک کردند تا آزاد شد و پرونده ش بسته شد
حالا میگوید که مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است و زنان داخل ایران دغدغه حجاب ندارند.
به عنوان یک زن در ایران این دغدغه را دارم هرگز همچو تو بدون ترس از گشت ارشاد طعم آزادی را نچشیدم ، هرگز مثل تو باد را لای موهایم احساس نکردم کسی بودم که قاضی به من گفت مخالفت تو با حجاب اجباری مخالفت با حکم صریح قرآن است و تو توهین به مقدسات کردی حکمت اعدام است.
کسی هستم که مدتی پیش مطلبی با عکس بدون شالم منتشر کردم فورا سپاه برایم پیغام داد که کشف حجاب کردی منتظر عواقبش باش و منتظرم…
در زندان بودم مرا به دفتر بند نسوان اوین خواستند گفتند حفاظت زندان گفته اند تو بدحجابی یا حجابت را رعایت میکنی یا اجازه ملاقات به تو نمیدهیم گفتم به خاطر مخالفت با حجاب اجباری بازجویی شدم در حکم چهارده سالم تاثیر داشته و از موضع خود کوتاه نمی آیم !
نرگس محمدی را که میشناسی؟ کف دستش نوشت طرح حجاب و عفاف مساویست با خشونت علیه زنان ، اسید پاشی ها که یادت هست؟؟ به خاطر حجاب بود نرگس و دوستانش تجمع کردند در اعتراض به اسید پاشی ها و تعدادی از آنها بازداشت شدند، میدانی نرگس به چند سال زندان محکوم شده؟؟؟
خبر داری که در ایران با حدود سه میلیون زن که حجاب اجباری را رعایت نکردند برخورد شده؟؟
خبر داری که حدود چهل هزار اتومبیل توقیف شده؟؟
این ها آمار و ارقامیست که دولت اعلام کرده!!
آن سه میلیون زن هم خارج نشین بودند و دغدغه حجاب نداشتند؟؟
کسی صحبت از تحریم ورزش ها نکرد ما خواهی نخواهی تحریم شده ایم ، فوتسال زنان در انزلی یادت هست؟؟؟ باشگاهشان تعطیل شد چون بودجه نداشتند ، والیبال زنان یادت هست؟ هیچ کس نمیدانست همچین تیمی وجود دارد و قرار است مسابقه بدهند…
این زنان ورزشکار هستند که از سوی دولت و رسانه تحریم شده اند وگرنه نیاز نبود کسانی که عشق به دوچرخه سواری دارند عکس ها و فیلم هایشان را در فضای مجازی منتشر کنند و بگویند ما میخواهیم دوچرخه سواری کنیم! صدای دادخواهی زنان از حجاب اجباری گوش دنیا را کر کرده و تو چقدر از اوضاع مملکت خویش بی خبری که اینچنین دیگران را متهم میکنی!!!
کاش ما هم همچو تو رسانه ای داشتیم تا صدایمان را به گوش دنیا برسانیم…!!
من پرونده ام بسته نشد و با هفت سال حکم باید به زندان برگردم چون مستقلم !
فراموش نکن در هر صورت ما همه درد مشترکیم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)