در حمایت از کارگران شرکت واحد تهران و حومه
روز سه شنبه دوازده هم مرداد ماه نود پنج یک بار دیگر کارگران شرکت واحد در همراهی با خانواده ها ی خود لرزه براندام لرزان مسئولین حکومتی انداختند.
سندیکای کارگری شرکت واحد تهران و حومه ، در روز دوشنبه طی فراخوانی از رانندگان شرکت واحد خواستار شد تا برای پیگیری مسکن در مقابل شهرداری مرکزی در تهران حضور یابند.
در پی این فراخوان بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران و خانواده های آنها در محل تعیین شده حضور پیدا کردند. در این تجمع اعتراضی ،کارگران و خانواده های کارگری با سر دادن شعار ،مسکن مناسب حق ماست – وعده های دروغین ، حقوق های نجومی – قالیباف قالیباف اعتصاب یادت نره و .. . حضور پرشور خود را به نمایش گذاشتند.
بی شک این حضور، شور و شوق و اعتماد به نفس بیشتری را برای شما – کارگران شرکت واحد – و دیگر کارگران ایجاد خواهد کرد . برای من و دیگر کارگران قابل تصور است که شما کارگران شرکت واحد ، به این حضور خود خواهید بالید و برای همدیگر تکرار خواهید کرد که در اتحاد و همبستگی کارگری می توانیم خیابان ها را به تسخیر در آوریم و مامورین را وادار به مذاکره کنیم . هر چند که هنوزعزم و رزم طبقاتی کارگران پا به میدان نگذاشته است،اما هر ذره پیشروی و اعتماد به نفس و خود باوری ، می تواند درس و تجربه ای برای روز رزم طبقاتی کارگران باشد .
فارغ از اینکه کارگران کدام مطالبه را خواستار هستند ، این اعتراضات به خودی خود نشان از آن دارد که کارگران در ایران نه تنها مرعوب فضای بشدت پلیسی و اختناق سیاه حاکم نشده اند بلکه در یافته اند که وعد ه و وعید های حاکمان، فریبی بیش نیست . امروز بیشتر از گذشته ، تعداد هر چه بیشتری از کارگران به این واقعیت رسیده اند که نه تنها “سانتریفیوژها نمی چرخد، بلکه چرخ های اقتصادی ” هم دیگر رمقی برای چرخیدن ندارند .
بعبارتی، شرایط مادی موجود به کارگران بیشتر خواهد آموخت که نداشتن مسکن مناسب ، تبعیض ها ، بی حقوقی ها ، فقر و بیکاری ، نبود نان و آزادی ، دستمزد های چندین برابر زیر خط فقر و… با وجود این حاکمیت قابل حل نیست ؛ چرا که آفرینندگان این مناسبات استثمارگرانه ، همانا همین حاکمان در قدرت هستند .

بر این اساس ،کارگران برای خود رهائی ، چاره ای جز خود سازماندهی ندارند و باید بتوانیم در این راه گام برداریم . برای یک خیز بلند باید گام های کوچک و سنجیده را در دستور کار قرار دهیم . مبارزه برای زندگی بهتر تنها با تشکل یابی و همبستگی سراسری در تشکل های اقتصادی و سیاسی امکان پذیر خواهد شد .
بهزاد سهرابی
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۵
Sohrabi.behzad@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)