فرقۀ مذهبی فتح الله گولن پدر خوانده اردوغان یکی از پشتوانه های اصلی ایجاد “حزب عدالت و توسعه“ می باشد که در سازماندهی تشکیلات حزبی، تبلیغات، تأمین بودجۀ مالی و رهبری آن نقش بزرگی ایفاء کرده و هم اکنون نیز بندهای آن با حکومت کنونی پیوندی نا گسستنی دارد.

ترکیه کشوری که با تاریخچه کودتا معروف است اختلافات جاه طلبان حکومتی که در ساختارآن ارتش رل اساسی را ایفاء می کند بطور سنتی دراین مسیر قرار گرفته است. انتقال یک دولت الیگارشی  به دولت دیگر با روشها ونام نشانی متفاوت “سکولار و اسلام گرا” تا کنون چیزی عاید مردم نکرد و فقط درتاریخچه جابجائی دولتها و اختلافات درونی حاکمان برای قدرت  بهانه یی برای دستگیری وجنایت، و کشتار وحمام خونی از بی گناهان وگناهکاران بجای گذاشت.

هفته گذشته ترکیه شاهد یک کودتا بود این بار بر خلاف پنج دهه گذشته تلاش ارتش نافرجام ماند رهبران، دولتمردان، احزاب و سازمانهای  مترقی از جمله کمونیستها آنرا محکوم نمودند. کودتا پس از شکست همچنان مورد بحث روز کارشناسان  سیاسی  ونظامی است که درمورد وقوع حادثه و شکست زود هنگام  آن، نظرهای متفا وت ارائه  گردید. برخی آنرا توطئه  رجب اردوغا ن برای احیاء موقعیت سلطانی  برخی دیگرجاه طبی های سلطان گونه  را عامل بروز اختلا فات با الیگارشی ارتش که  تجربه تاریخی  لائیک  دارد می دانند طرف دیگرسکه اختلاف  اسلامگرای گولن که در واقع پدر خوانده حزب عدالت وتوسعه واردوغان هم هست جنجال پدر وپسر ادامه دارد. اما آنچه واقعیت عینی است نقش سنتی ارتش که از سوی الیگارشی نظامی رهبری شد با هدف پس گیری قدرت از رئیس جمهور مبتبی برحفاظت از قانون اساسی و سکولاریسم کمال آتاتورک، کودتا نا فرجام ماند که جزئیات فجایای آن در رسانه ها مشاهده گردید.

تجربه تاریخی کودتا  درسا لهای ۱۹۶۰ و۱۹۷۱بویژه کودتای ۱۲سپتامبر ۱۹۸۰ که کنعان اورن تیمسار ارتش ترکیه در آن  مسئول بود و ۱۰ سال حاکمیت را تصرف کرد نشان داد که یکی از خونبارترین کودتا و دومین کودتاعلیه سلیمان دمیرا ل نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه بوده است، چگونه  باعث درگیری های شدیدی گشت و در پی آن بیش از ۶۰۰ هزار نفر دستگیر و زندانی  و ۵۰ نفر  در ملاء عام به دار آویخته شدند و فعالیت همه احزاب سیاسی ممنوع گردید، چپ‌گرایان ترکیه به بویژه کمونیستها به شدت تحت پیگرد وسرکوب قرار گرفتند، پارلمان این کشور منحل شد، جنایتی صورت گرفت که در تاریخ ترکیه بی مانند بود.

اما در مقایسه با کودتای اخیرکه درشب ۱۵ جولای ۲۰۱۶ رخ داد و یک شبه  به شکست منجر شد و درمقایسه با ضد کود تا گران که آن را دستان غیبی دانستند بگفته رجب طیب اردوغان “خدا” او رانجات داد. پس از آن دستگاه ماشین  پاکسازی و تصفیه حسابها  بنام ضد کودتا ولی درواقع کودتای خزنده  اردوغان شروع شد. که  ظرف دو روز ۸۷۷۷ کارمند دولت واز جمله ۳۰ فرماندار را برکنار نمود. ۱۰۳ تیمسار و دریادار نیز تحت بازداشت قرار گرفتند. تا  زمان تهیه این مطلب طبق آمار رسمی ترکیه  ۲۹۰نفر کشته ۱۴۴۰زخمی و شمار دستگیر شدگان به۶۰۰۰  نفررسید که  شمار نظامیان دستگیر شده ۳۰۰۰ نفر می باشند. در میان این افراد از سربازان عادی تا مقامات عالی‌رتبه نظامی وجود دارند. ۲۷۰۰ قاضی یا دادستان این کشور نیز از کار برکنار شده‌اند اکرم چاغلار، مقام سوم ارتش ترکیه  در شهر ارزینجان دستگیر شد و تاکنون ۳۴ تن از مقامات ارتش از جمله ۵ ژنرال و ۲۹ سرهنگ عزل شده‌اند این یورش ضد شورش  تا به امروزادامه دارد.

فرمان جنون آمیزاردوغان با پاک سازی ها ی ارتش وپلیس، قوه قضائیه، کارمندان دولتی، برکناری هزاران پرسنل وزارت آموزش، اساتید دانشگاه‌ها  روز نامه نگاران  ۲۴ کانال رادیویی و تلویزیونی به سایت ویکیلیکس هم رسید. مجازات اعدام که در ژوئیه ۲۰۰۴ بدلیل پذیرفتن ترکیه در اتحادیه اروپا از قانون اساسی حذف شد ه بود اردوغان با زمزمه تغییر قانون اساسی پاسخ به ندای  مسلمان خیابان ریخته  «جانی های دست پروده» اش چون  تجربه های  دیگر کشورها عملا پا درچکمه  کنعان ارون فاشیست کودتا گر گذشته ترکیه  گذاشت  که  مورد نگرانی  و اعتراض همه نیروهای آزادی خواه  ومترقی  وحتی هم پیمانان جهانی  اروپایی و آمریکایی او قرار گرفت.

اردوغان  “گولن” واعظ تبعیدی در آمریکا را به عنوان دشمن شماره یک  در کودتا  متهم می کند. شواهد نشان داده  درزمان نخست وزیری اردوغان با عبدالله گول رئیس جمهورسابق ” با دیدگاه ویژه یی از اسلام و طرفداری از “فتح الله گولن” که یکی از چهره های مرموز و پشت پرده گروه های اسلامی ترکیه وجهان است  در ارتباط نزدیک با مجاهدین افغانستان قرار داشتنند و به عنوان یک گروه غیر نظامی از ناتوبرعلیه اتحاد شوروی عمل نمودند.

فرقۀ مذهبی فتح الله گولن پدر خوانده اردوغان یکی از پشتوانه های اصلی ایجاد “حزب عدالت و توسعه می باشد که در سازماندهی تشکیلات حزبی، تبلیغات، تأمین بودجۀ مالی و رهبری آن نقش بزرگی ایفاء کرده و هم اکنون نیز بندهای آن با حکومت کنونی پیوندی نا گسستنی دارد. اکثر رهبران حزب عدالت و توسعه نیز از شاگردان و دانش آموختگان مدارس وی بنام “ایمام خاطیب”هستند بهمین دلیل درجنجال فساد مالی  دستگیریها و عملیات پلیس، مقامات امنیتی وقضایی درسالهای گذشته، کودتای اخیرا را با نام رمز “گولن” برای مشروعیت بخشیدن به اعمال  ضد دمکراتیک اردوغان  بار دیگربر سرزبانها انداختند.

حزب حاکم عدالت و توسعه  همواره در سال های گذشته و به ویژه بعد از آغاز بهار عربی تلاش کرده است تا به عنوان الگوی یک کشوردموکراتیک برای دیگر کشورهای اسلامی تبدیل شود این در حالی است که ترکیه تنها کشوراسلامی عضو ناتو (پیمان نظامی آتلانتیک شمالی) است.

دولت ترکیه درکناردولت امریکا برای پیاده کردن نیروی تجاوز به افغانستان وعراق شرکت داشت. دولت ترکیه با پیش تازی در سرنگونی دولت قانونی سوریه با منافع ایالات متحده امریکا پیوند خورد در محاصره اقتصادی ونظامی اروپا وآمریکا برعلیه  فدراسیون روسیه  به سیاستهای تجاوز کارانه دست زد و پل نجاتی برای جنایتکاران داعش گشت و در همکاری  با ارتجاعی ترین نیروی های منطقه درکشتار خلقها بویژه خلق کرد شرکت کرد. اگرچه اردوغان خود را با نام دمکراسی از “اسلام داعشی” و “کودتا گران نظامی” جدا می سازد اما دمکراسی وحشت اردغان با بهره گیری از اسلام  وتشکیلات دینی  مردم را به خیابانها کشاند وانتقام خود را با دستان “گروه خود ساخته جانی” با ابزار اسلام و با شعار “جهاد” به دمکراسی عوامفریبانه گره زد.

تجربه نشان داد اردوغان برای اهداف جاه طلبانه خود درسطح داخلی وجهانی که  تثبت “حاکمیت اسلامگرایی سلطانی است”  از هیچ  مانور سیاسی و حتی جنایت و کشتار دریغ نمی ورزد عذرخواهی از پوتین و نزدیکی مناسبات مجدد با اسرائیل نمونه سیاست جهانی آن می باشد. درجبهه داخلی  بسیج اسلامگرایان  در برابر کودتا که در بیانبه  اول حزب کمونیست ترکیه به درستی به واقعیت اشاره شد “که اکثر مساجد درترکیه در طول تمام شب پیوسته تبلیغات اردوغان را منتشر کرده اند” در بیانیه دیگر حزب کمونیست ترکیه آمده است که “خطر حزب عدالت و توسعه و بنیادگرایان را ابداً نباید دست کم گرفت”.

الگوی عملکرد داعشی اردوغان با سازماندهی نیروی امنیتی با روش خیابانی بنام “تقاضای مردم مسلمان” با  قمه وکارد وچاقوی شلاق کشی، آزار واذیت گروهی، آتش زدن کتابها وبرخی کتابخانه‌ها ومحدویت برای زنان و تجاوز به برخی خانواده ها  حکم اجتهاد برای اسیران جنگی بنام  «اموال و همسران کافران حرامزاده کودتاچی، غنایم جنگی است» با ایجاد جو وحشت درمیان خانواده  در بازجوئی از سربازان اسیر«دختر ویا همسر دارید» به منظور تجاوز برای اعتراف، وحشی گری  درمقابل سربازان اسیر با تصاویرنیمه  لخت  در شبکه های مجازی و فیس بوک با صحنه های دل خراش نمونه سر بریدن یک سربازساده تسلیم  شده نشانه هایی از خطر دمکراسی وحشت اسلامگرایان ترکیه را نشان می دهد.

روند  واقعیتها با تصاویری از راهپیمائی ها  وشعار ها، دستگیری ها اخراج ها وعملکرد داد گاه و دستگاه امنیت (میت)، شکنجه و اعتراف گیری برای  پرونده سازی جهت حکم اعدام، گرفتن رای پارلمان که اکثرا طرفدار اردوغان هستند. بهانه هایی برای تغییر قانون اساسی است و درمحاسبات اجتماعی “استبداد دینی” است. که با وارونه کردن قاعده مردمی با دمکراسی وحشت  با توسل  به ابزار حکومتی، زر و زور و ایدئولوزی مذهبی  صورت می گیرد که  برای  مبارزان آزادی و عدالت، نیروهای مترقی، ملی – مذهبی و کمونیستها نمی تواند بی تفاوت باشد.

م. چابکی ۲مرداد۱۳۹۵ برابر با ۲۳/۰۷/۲۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)