ما همه جزییات چیزی را که در ترکیه در جریان کودتای نافرجام در ساعات بین ۱۵ و ۱۶ ژوئیه رخ داد نمی‌دانیم. اما، خوب می‌دانیم که آن نقشه‌ها از جانب نیروهای خارجی حمایت می‌شود، و این‌که نیروی خود را از طبقه کارگر نمی‌گیرد لذا نمی‌تواند تاریکی حزب عدالت و توسعه را شکست دهد و مشکلات ترکیه را حل کند. تنش و رقابت‌ها بین گروه‌های گوناگون در درون حکومت و نیروهای مسلح که معلوم بود وجود دارد به درگیری مسلحانه انجامیده است. گرچه تنش بین این نیروها واقعی است، اما این دروغ است که یکی از طرف‌های این درگیری منافع مردم را نمایندگی می‌کند. بنابراین، جستجوی راه‌حل علیه حکومت حزب عدالت و توسعه در کودتای نظامی همانقدر خطاست که حمایت از حزب عدالت و توسعه به بهانه موضع گرفتن به هر دلیل علیه کودتای نظامی.


غیر از مردم گزینه دیگری وجود ندارد

ما همه جزییات چیزی را که در ترکیه در جریان کودتای نافرجام در ساعات بین ۱۵ و ۱۶ ژوئیه رخ داد نمی‌دانیم.

اما، خوب می‌دانیم که آن نقشه‌ها از جانب نیروهای خارجی حمایت می‌شود، و این‌که نیروی خود را از طبقه کارگر نمی‌گیرد لذا نمی‌تواند تاریکی حزب عدالت و توسعه را شکست دهد و مشکلات ترکیه را حل کند.

رویدادهای امروز واقعیت زیر را یک‌بار دیگر به ما یادآور شد: یا مردم ترکیه برای خلاص‌شدن از حزب عدالت و توسعه متشکل خواهند شد یا سیاست‌های ارتجاعی حزب عدالت و توسعه تشدید خواهد شد، سرکوب‌گری آن افزایش خواهد یافت، کشتارها، چپاول و دزدی آن ادامه خواهد یافت.

تنها نیرویی که می‌تواند حزب عدالت و توسعه را سرنگون نماید نیروی مردم است، گزینه دیگری برای آن وجود ندارد.

حزب عدالت و توسعه برای همه چیزی که امشب اتفاق افتاد مسئوول است. همه عواملی که به وضعیت و شرایط کنونی منجر شد محصول حکومت حزب عدالت و توسعه و اربابان داخلی و خارجی است که از حزب عدالت و توسعه حمایت می‌کنند.

با این وصف، این واقعیت که حزب عدالت و توسعه طرف اصلی مسئوول می‌باشد بدین معنی نیست که کودتای نافرجام توسط خود اردوغان برای رسیدن به هدف‌ها خویش- مانند هموارساختن راه برای ریاست قوه مجریه یا پاکسازی موانع در برابر قانون اساسی جدید- هدایت می‌شد.

تنش و رقابت‌ها بین گروه‌های گوناگون در درون حکومت و نیروهای مسلح که معلوم بود وجود دارد به درگیری مسلحانه انجامیده است. گرچه تنش بین این نیروها واقعی است، اما این دروغ است که یکی از طرف‌های این درگیری منافع مردم را نمایندگی می‌کند. بنابراین، جستجوی راه‌حل علیه حکومت حزب عدالت و توسعه در کودتای نظامی همانقدر خطاست که حمایت از حزب عدالت و توسعه به بهانه موضع گرفتن به هر دلیل علیه کودتای نظامی. آخرین چیزی که به نام حمایت از آزادی و حقوق بشر در ترکیه باید انجام داد حمایت از حزب عدالت و توسعه است که به دفعات ثابت کرده دشمن بشریت می‌باشد.

گرچه اردغان و حزب عدالت و توسعه این کودتا را هدایت نکرده‌اند اما آن‌ها سعی خواهند کرد از شرایط ناشی از آن و از حمایتی که دریافت ‌کردند بمثابه ابزاری برای افرایش مشروعیت خود استفاده نمایند. مردم ما باید در برابر گام‌هایی که حزب عدالت و توسعه در روزهای آینده مطمئناً برخواهد داشت هشیار باشند. تشدید مبارزه علیه حزب عدالت و توسعه و تاریکی آن تنها راه متوقف ساختن حزب عدالت و توسعه از استفاده از این کودتای نافرجام برای تحکیم حکومت خود و تبدیل ترکیه بی‌ثبات حزب عدالت و توسعه به ترکیه با ثبات است. این واقعیت که همه مساجد بلاانقطاع تمام شب تبلیغات اردوغان را پخش می‌کردند نشان روشنی از فوریت وظیفه‌ای است که در برابر ما قرار دارد.

حزب کمونیست از مردم ما می‌خواهد در صفوف حزب علیه دشمنان مردم و بشریت متشکل شوند.

رهایی به دست خود ماست.


حزب کمونیست ترکیه

۱۷ ژوئیه ۲۰۱۶

سربازان اسیر هواداران اردوغان
هواداران اردوغان سر یک سرباز را بریدند
 شکنجه سربازان در مساجد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)