ممانعت دولت ترکیه از بازرسی مناطق مربوطه در جنوب شرقی کشور این گمان را برمی‌انگیزد که آنها قصد کتمان این جنایات را دارند». بخش عمده کشته‌شدگان، ویرانی‌ها و کوچانیدن‌ها در ۹ شهر کردنشین ازجمله جزیره ابن عمر صورت گرفته است. بیش از ۳۵۵ هزار نفر کوچانیده شده‌اند. اغلب آنها در درون شهر خود و یا نقاط نزدیک به آن کوچ کرده‌اند و برخی به مناطق دیگر کشور پناه برده‌اند. به گزارش HRWحداقل  ۳۳۸ نفر به قتل رسیده‌اند که اغلب آنها مردمان غیرنظامی بودند. وکلای دادگستری از جزیره ابن عمر بین روزهای ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ تا ۱۱ فوریه ۲۰۱۶ ۶۶ کشته شمارش کرده بودند که ۱۱ نفر آنها از کودکان خردسال تشکیل می‌شد.

سازمان آمریکائی «Human Rights Watch HRW» طی گزارشی که روز چهارشنبه همین هفته انتشار یافت دولت ترکیه را متهم کرد که از بررسی و تحقیق مستقل جنایات جنگی که در جنوب شرقی ترکیه صورت گرفته جلوگیری می‌کند. در ماه‌های اخیر از طرف نهادهای دولتی موارد متعددی از نقض حقوق بشر افشاء گردیده است، از جمله کشتار غیرقانونی شهروندان غیرنظامی و کوچانیدن مردم و ویرانی گسترده و غیرقانونی مالکیت خصوصی آنها. سازمان نامبرده طی این گزارش از دولت ترکیه خواست، به یک کمیسیون مستقل به ریاست کمیسرعالی حقوق بشر اجازه ورود به مناطق جنگی داده و امکان تحقیقات این کمیسیون را فراهم آورد.

به نظر این سازمان از پایان قراردادآتش‌بس در ژوئیه ۲۰۱۵ در بیش از ۲۲  شهر و قصبه حکومت نظامیاعلام شده و شهروندان این مناطق تنها با داشتن روادید اجازه ورود به خیابان‌ها را دارند. تاکنون سازمان‌های غیردولتی ، روزنامه‌نگاران و حقوقدانان نیز از این امر مستثنا نبوده اند. از این طریق چک سفید در اختیار نیروهای نظامی و پلیس برای جنایات جنگی نهاده شد. حتا پس از پایان مهلت ممنوعیت عبور و مرور و «عملیات ضدترور» گروه‌های مدافع حقوقبشر مانند HRW عفو بین‌المللی یا «پزشکان هوادار حقوق‌بشر» اجازه نداشتند جنایات اعمال شده را ثبت کنند.

«اما سینکلر وب» ازHRWبر این عقیده است که: «ممانعت دولت ترکیه از بازرسی مناطق مربوطه در جنوب شرقی کشور این گمان را برمی‌انگیزد که آنها قصد کتمان این جنایات را دارند». بخش عمده کشته‌شدگان، ویرانی‌ها و کوچانیدن‌ها در ۹ شهر کردنشین ازجمله جزیره ابن عمر صورت گرفته است. بیش از ۳۵۵ هزار نفر کوچانیده شده‌اند. اغلب آنها در درون شهر خود و یا نقاط نزدیک به آن کوچ کرده‌اند و برخی به مناطق دیگر کشور پناه برده‌اند.

به گزارش HRWحداقل  ۳۳۸ نفر به قتل رسیده‌اند که اغلب آنها مردمان غیرنظامی بودند. وکلای دادگستری از جزیره ابن عمر بین روزهای ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ تا ۱۱ فوریه ۲۰۱۶ ۶۶ کشته شمارش کرده بودند که ۱۱ نفر آنها از کودکان خردسال تشکیل می‌شد. آنها بدنبال تیراندازی‌ها و یا انفجارات طی «عملیات ضدترور» بقتل رسیده بودند. بنابر اظهارات شاهدین عینی که HRW با آنها مصاحبه کرده، نیروهای نظامی حتا برروی افراد غیرنظامی که حامل پرچم‌های سفید بودند، آتش گشوده است.

یکی از فجیع‌ترین جنایات جنگی در جزیره ابن عمر رخ داد: حداقل ۱۳۰ نفر از مردم این شهر در زیرزمین منازل خود که توسط پلیس و ارتش محاصره شده بود، محبوس گردیده و به قتل رسیدند. بنابرگزارش HRW نیروهای دولتی مرگ محبوسین را « به شکل غیرقابل توجیهی آگاهانه پذیرا شده ».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)