از روز ۲ تیر ۱۳۹۵ برابر با ٢٢ ژوئن ۲۰۱۶ سایت «انجمن آزادی اندیشه» آغاز به کار کرده است.

Freedom Of Thought انجمن آزادی اندیشههمان­گونه که در راهبرد و اساسنامه «انجمن آزادی اندیشه» آمده است، «انجمن» نهادی است مدنی و غیرانتفاعی، متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران، که خود را به آزادیِ اندیشه و بیان و به سنجش و انتقادِ روشنگرانه‌ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیتِ علوم انسانی و اجتماعی و پیشرفتِ اعتبار آنها درایران متعهد می داند. این نهاد مستقل، غیرحزبی و غیرایدئولوژیک برای اهدافِ زیر کوشاست:

  • یاری رسانیدن به علوم انسانی و اجتماعی و بنیادهای آنها و تقویتِ این علوم در ایران،
  • رشدِ روشنگری و گسترشِ آزادیِ اندیشه و نقد و بیان و نشر و گفت‌و‌گویِ آزاد،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت‌‌و‌گویِ سامان یافته میانِ روشنفکرانِ ایران،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گویِ سامان یافته میانِ روشنفکران ایران و دیگر روشنفکرانِ جهان به خصوص روشنفکرانِ کشورهایِ همجوارِ ایران و منطقه ی خاورمیانه و آسیایِ مرکزی.

سایت «انجمن آزادی اندیشه» کلیه‌ی دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران و کنشگران علاقه‌مند به این حوزه‌های فکری را دعوت به همکاری می‌کند و پیشاپیش دست یاری آنان را به گرمی می‌فشارد.

هیئت­ مدیره انجمن آزادی اندیشه:

نیره توحیدی، آرش جودکی، رضا علیجانی، کاظم کردوانی، محمدرضا نیکفر، عطا هودشتیان، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری

 

نشانی سایت «انجمن آزادی اندیشه»:

www.azadiandisheh.com

برای اطلاع بیشتر درباره این انجمن

«آزادی اندیشه» : در دفاع از حیثیت علوم انسانی ـ گفت‌وگو با کاظم کردوانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)