ایمان رشیدی یگانه اواسط اسفند ماه گذشته بر اساس اعتراف یک متهم دیگر بازداشت و به زندان پارسیلون خرم آباد منتقل شد. در جلسه دادگاه و در حضور فرد معترف معلوم شد که متهم اصلی فرد دیگریست و تشابه اسمی علت این بازداشت بوده است.

زندانیان سیاسی
قاضی پرونده این موضوع را نپذیرفته و ایمان رشیدی یگانه را بار دیگه به زندان منتقل میکند. وی که به دلیل عدم تفهیم اتهام و علت بازداشت شوکه شده و از روحیه مناسبی برخوردار نیست اقدام به خودکشی میکند. وی را به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد منتقل میکنند و پس از مداوای فیزیکی و در شرایطی که ایشان به مراقبتهای فوری روانی نیاز دارد به زندان باز میگردانند.
وکیل ایشان دوباره از قاضی پرونده درخواست ناتوانی در تحمل حبس را برای موکلش ارائه میدهد که نه تنها مورد موافقت قاضی قرار نگرفته بلکه قاضی با لحنی تند تاکید میکند که حتی اگر در زندان هم بمیرد با چنین درخواستی موافقت نمیکند.

ایمان که در شوک کامل به سر میبرد و دیگر این موضوع کاملا برای مسوولین زندان مشهود میشود وی را به بیمارستان اعصاب و روان در خرم آباد انتقال میدهند و بعد از یک هفته در حالی که وی  در شرایط وخیم روحی قرار دارد مجددا به زندان منتقل میکنند.

در زندان حال ایمان روز به روز وخیم تر شده، چنان که حتی میل به غذا را کاملا از دست داده و فقط به کمک دوستان روزانه کمی آب می نوشد و به گفته یکی از هم بندیهایش هر شب با کابوس های ترسناک از خواب پریده و در کوریدور زندان میدوید.

وی را که علاوه بیماری روحی دچار درد شدید معده شده ، بار دیگر به بیمارستان اعصاب و روان منتقل میکنند و بعد از شوک مغزی در حالی که دو پزشک متخصص با بازگشت او به زندان مخالفت میکنند وی را با دستور قاضی و در شرایطی بسیار وخیم به زندان منتقل میکنند که کمتر از یک هفته بعد در زندان میمیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)