به گزارش بازداشت تعداد مسجونین جامعه بهایی در زندانهای ایران چهل و پنج نفر است ، که اسامی آنها از این قرار می باشد :

مهوش ثابت مسجون در طهران ایام گذشته 3028 روز ایام باقیمانده 572 روز
سعید رضایی مسجون در کرج ایام گذشته 2958 روز ایام باقیمانده 632 روز
وحید تیزفهم مسجون در کرج ایام گذشته 2958 روز ایام باقیمانده 632 روز
عفیف نعیمی مسجون در کرج ایام گذشته 2958 روز ایام باقیمانده 632 روز
فریبا کمال‌آبادی مسجون در طهران ایام گذشته 2958 روز ایام باقیمانده 632 روز
بهروز توکلی مسجون در کرج ایام گذشته 2958 روز ایام باقیمانده 632 روز
جمال‌الدین خانجانی مسجون در کرج ایام گذشته 2958 روز ایام باقیمانده 632 روز
نوید خانجانی مسجون در کرج ایام گذشته 1496 روز ایام باقیمانده 304 روز
عزیزالله سمندری مسجون در کرج ایام گذشته 1442 روز ایام باقیمانده 350 روز
عادل نعیمی مسجون در کرج ایام گذشته 1440 روز ایام باقیمانده 2147 روز
سونیا احمدی مسجون در مشهد ایام گذشته 1423 روز ایام باقیمانده 377 روز
کیوان رحیمیان مسجون در کرج ایام گذشته 1366 روز ایام باقیمانده 434 روز
فرهاد فهندژ مسجون در کرج ایام گذشته 1342 روز ایام باقیمانده 2248 روز
فواد فهندژ مسجون در کرج ایام گذشته 1342 روز ایام باقیمانده 454 روز
سیامک صدری مسجون در کرج ایام گذشته 1342 روز ایام باقیمانده 454 روز
فرهمند ثنایی مسجون در کرج ایام گذشته 1342 روز ایام باقیمانده 454 روز
کمال کاشانی مسجون در کرج ایام گذشته 1342 روز ایام باقیمانده 454 روز
پیام مرکزی مسجون در کرج ایام گذشته 1311 روز ایام باقیمانده 486 روز
کوروش زیاری مسجون در کرج ایام گذشته 1311 روز ایام باقیمانده 486 روز
شاهین نگاری مسجون در کرج ایام گذشته 1294 روز ایام باقیمانده 142 روز
فواد مقدم مسجون در کرج ایام گذشته 1287 روز ایام باقیمانده 513 روز
پویا تبیانیان مسجون در سمنان ایام گذشته 1276 روز ایام باقیمانده 1064 روز
ایقان شهیدی مسجون در کرج ایام گذشته 1268 روز ایام باقیمانده 526 روز
نیکا خلوصی مسجون در مشهد ایام گذشته 1006 روز ایام باقیمانده 1154 روز
نوا خلوصی مسجون در مشهد ایام گذشته 1006 روز ایام باقیمانده 614 روز
شمیم نعیمی مسجون در کرج ایام گذشته 811 روز ایام باقیمانده 269 روز
الهام فراهانی مسجون در طهران ایام گذشته 811 روز ایام باقیمانده 629 روز
شهاب دهقانی مسجون در کرج ایام گذشته 793 روز ایام باقیمانده 642 روز
ایرج لهراسب مسجون در یزد ایام گذشته 724 روز ایام باقیمانده 8 روز
فرهاد اقبالی مسجون در کرج ایام گذشته 664 روز ایام باقیمانده 1130 روز
فریبرز باغی مسجون در یزد ایام گذشته 502 روز ایام باقیمانده 934 روز
فریبا اشتری مسجون در یزد ایام گذشته 486 روز ایام باقیمانده 232 روز
ایمان رشیدی مسجون در یزد ایام گذشته 481 روز ایام باقیمانده 596 روز
شبنم متحد مسجون در یزد ایام گذشته 481 روز ایام باقیمانده 237 روز
نسیم باقری مسجون در طهران ایام گذشته 421 روز ایام باقیمانده 1019 روز
صبا گلشن مسجون در اصفهان ایام گذشته 346 روز ایام باقیمانده 1094 روز
واحد خلوصی مسجون در کرج ایام گذشته 304 روز ایام باقیمانده 1489 روز
ناطقه نعیمی مسجون در یزد ایام گذشته 286 روز ایام باقیمانده 432 روز
اعظم مطهری مسجون در یزد ایام گذشته 285 روز ایام باقیمانده 74 روز
شهرام اشراقی مسجون در اصفهان ایام گذشته 255 روز ایام باقیمانده 824 روز
آزیتا رفیع‌زاده مسجون در طهران ایام گذشته 239 روز ایام باقیمانده 1197 روز
شمیم روحانی مسجون در اهواز ایام گذشته 195 روز ایام باقیمانده 170 روز
پیمان کوشک باغی مسجون در کرج ایام گذشته 114 روز ایام باقیمانده 1686 روز
کیوان پاکزادان مسجون در طهران ایام گذشته 20 روز ایام باقیمانده نا مشخص است
سارا اخلاقی مسجون در شیراز ایام گذشته 6 روز ایام باقیمانده نا مشخص است

آزادی این ماه تنها آقای ایرج لهراسب از زندان مرکزی یزد خواهد بود که طبق تقویم باید نهم تیر ماه آزاد شوند.
متاسفانه در این ماه آزادی دیگری نخواهیم داشت ولی در شهریور ماه منتظر آزادی خانم اعظم مطهری مادر شمیم اتحادی پس از یکسال از زندان یزد می باشیم .4543

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)