به گزارش بازداشت تعداد مسجونین جامعه بهایی در زندانهای ایران چهل و پنج نفر است ، که اسامی آنها از این قرار می باشد :

مهوش ثابت مسجون در طهران ایام گذشته ۳۰۲۸ روز ایام باقیمانده ۵۷۲ روز
سعید رضایی مسجون در کرج ایام گذشته ۲۹۵۸ روز ایام باقیمانده ۶۳۲ روز
وحید تیزفهم مسجون در کرج ایام گذشته ۲۹۵۸ روز ایام باقیمانده ۶۳۲ روز
عفیف نعیمی مسجون در کرج ایام گذشته ۲۹۵۸ روز ایام باقیمانده ۶۳۲ روز
فریبا کمال‌آبادی مسجون در طهران ایام گذشته ۲۹۵۸ روز ایام باقیمانده ۶۳۲ روز
بهروز توکلی مسجون در کرج ایام گذشته ۲۹۵۸ روز ایام باقیمانده ۶۳۲ روز
جمال‌الدین خانجانی مسجون در کرج ایام گذشته ۲۹۵۸ روز ایام باقیمانده ۶۳۲ روز
نوید خانجانی مسجون در کرج ایام گذشته ۱۴۹۶ روز ایام باقیمانده ۳۰۴ روز
عزیزالله سمندری مسجون در کرج ایام گذشته ۱۴۴۲ روز ایام باقیمانده ۳۵۰ روز
عادل نعیمی مسجون در کرج ایام گذشته ۱۴۴۰ روز ایام باقیمانده ۲۱۴۷ روز
سونیا احمدی مسجون در مشهد ایام گذشته ۱۴۲۳ روز ایام باقیمانده ۳۷۷ روز
کیوان رحیمیان مسجون در کرج ایام گذشته ۱۳۶۶ روز ایام باقیمانده ۴۳۴ روز
فرهاد فهندژ مسجون در کرج ایام گذشته ۱۳۴۲ روز ایام باقیمانده ۲۲۴۸ روز
فواد فهندژ مسجون در کرج ایام گذشته ۱۳۴۲ روز ایام باقیمانده ۴۵۴ روز
سیامک صدری مسجون در کرج ایام گذشته ۱۳۴۲ روز ایام باقیمانده ۴۵۴ روز
فرهمند ثنایی مسجون در کرج ایام گذشته ۱۳۴۲ روز ایام باقیمانده ۴۵۴ روز
کمال کاشانی مسجون در کرج ایام گذشته ۱۳۴۲ روز ایام باقیمانده ۴۵۴ روز
پیام مرکزی مسجون در کرج ایام گذشته ۱۳۱۱ روز ایام باقیمانده ۴۸۶ روز
کوروش زیاری مسجون در کرج ایام گذشته ۱۳۱۱ روز ایام باقیمانده ۴۸۶ روز
شاهین نگاری مسجون در کرج ایام گذشته ۱۲۹۴ روز ایام باقیمانده ۱۴۲ روز
فواد مقدم مسجون در کرج ایام گذشته ۱۲۸۷ روز ایام باقیمانده ۵۱۳ روز
پویا تبیانیان مسجون در سمنان ایام گذشته ۱۲۷۶ روز ایام باقیمانده ۱۰۶۴ روز
ایقان شهیدی مسجون در کرج ایام گذشته ۱۲۶۸ روز ایام باقیمانده ۵۲۶ روز
نیکا خلوصی مسجون در مشهد ایام گذشته ۱۰۰۶ روز ایام باقیمانده ۱۱۵۴ روز
نوا خلوصی مسجون در مشهد ایام گذشته ۱۰۰۶ روز ایام باقیمانده ۶۱۴ روز
شمیم نعیمی مسجون در کرج ایام گذشته ۸۱۱ روز ایام باقیمانده ۲۶۹ روز
الهام فراهانی مسجون در طهران ایام گذشته ۸۱۱ روز ایام باقیمانده ۶۲۹ روز
شهاب دهقانی مسجون در کرج ایام گذشته ۷۹۳ روز ایام باقیمانده ۶۴۲ روز
ایرج لهراسب مسجون در یزد ایام گذشته ۷۲۴ روز ایام باقیمانده ۸ روز
فرهاد اقبالی مسجون در کرج ایام گذشته ۶۶۴ روز ایام باقیمانده ۱۱۳۰ روز
فریبرز باغی مسجون در یزد ایام گذشته ۵۰۲ روز ایام باقیمانده ۹۳۴ روز
فریبا اشتری مسجون در یزد ایام گذشته ۴۸۶ روز ایام باقیمانده ۲۳۲ روز
ایمان رشیدی مسجون در یزد ایام گذشته ۴۸۱ روز ایام باقیمانده ۵۹۶ روز
شبنم متحد مسجون در یزد ایام گذشته ۴۸۱ روز ایام باقیمانده ۲۳۷ روز
نسیم باقری مسجون در طهران ایام گذشته ۴۲۱ روز ایام باقیمانده ۱۰۱۹ روز
صبا گلشن مسجون در اصفهان ایام گذشته ۳۴۶ روز ایام باقیمانده ۱۰۹۴ روز
واحد خلوصی مسجون در کرج ایام گذشته ۳۰۴ روز ایام باقیمانده ۱۴۸۹ روز
ناطقه نعیمی مسجون در یزد ایام گذشته ۲۸۶ روز ایام باقیمانده ۴۳۲ روز
اعظم مطهری مسجون در یزد ایام گذشته ۲۸۵ روز ایام باقیمانده ۷۴ روز
شهرام اشراقی مسجون در اصفهان ایام گذشته ۲۵۵ روز ایام باقیمانده ۸۲۴ روز
آزیتا رفیع‌زاده مسجون در طهران ایام گذشته ۲۳۹ روز ایام باقیمانده ۱۱۹۷ روز
شمیم روحانی مسجون در اهواز ایام گذشته ۱۹۵ روز ایام باقیمانده ۱۷۰ روز
پیمان کوشک باغی مسجون در کرج ایام گذشته ۱۱۴ روز ایام باقیمانده ۱۶۸۶ روز
کیوان پاکزادان مسجون در طهران ایام گذشته ۲۰ روز ایام باقیمانده نا مشخص است
سارا اخلاقی مسجون در شیراز ایام گذشته ۶ روز ایام باقیمانده نا مشخص است

آزادی این ماه تنها آقای ایرج لهراسب از زندان مرکزی یزد خواهد بود که طبق تقویم باید نهم تیر ماه آزاد شوند.
متاسفانه در این ماه آزادی دیگری نخواهیم داشت ولی در شهریور ماه منتظر آزادی خانم اعظم مطهری مادر شمیم اتحادی پس از یکسال از زندان یزد می باشیم .4543

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)