محمد صدیق کبودوند پس از سپری کردن ۳۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی ،روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه به مدت ۴ روز به مرخصی آمده است.
Kabood_vand

با توجه به اینکه مؤسس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان دچار بیماریهای متعددی گردیده است ،نیازمبرم به مراقبت‌های درمانی و پزشکی خارج از زندان دارد بنابراین انتظار می رود مدت مرخصی ایشان تمدیدشود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)