رادیو گفت امروز ششم دی است ، خب که چی امروز هم یک روز مث باقی روزاست ، اما نه امروز ۳ روز مونده به حماسه نه دی : حماسه ! ، کدوم حماسه گرفتی مارو . نه جون عزیزت مگه ندیدی حماسه میلیونی ملت همیشه در صحنه رو که چطور فتنه گرایی که ۶ دی اومده بودند بیرون و خودشون رو به مردن زده بودند رسوا کردن . اصلا اون هیچی مگه ندیدی عکس امام حسین (!) رو آتیش زدن ، تازه ما فقط اومدیم راهپیمایی برن خدا رو شکر کنن که ما صلح طلبم وگرنه خرخرشون میجوئیدیم .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)