به گزارش گلد نیوز ، فارس در گفتگویی با سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران برای چندمین بار از توهین به جامعه بهایی باز نماند.
در این گزارش در بررسی پیامدها و تاثیرات ملاقات خانم فائزه هاشمی از خانم فریبا کمال آبادی به ساختار سیاسی دیانت بهایی اشاره شده است ، لازم به ذکر است که در دیانت بهایی دخالت در سیاست حرام بوده و اشخاص بهایی حتی نباید لب به مسائل سیاسی بگشایند . از سویی به منظور تحقیر خانم کمال آبادی ایشان را یک روستایی مفلوک خوانده است ، که متاسفانه دیدگاه ایشان را نسبت به روستاییان بزرگوار می نماید . برخلاف نظر ایشان روستایی یا شهری بودن ملاکی بر بزرگی یا حقارت نیست بلکه بزرگواری روح آدمی و انسانیت اوست که مقام وی را مشخص می سازد ، وی با بیان این مطلب نه تنها به جامعه بهایی و فریبا کمال آبادی بلکه به روستاییان زحمتکش جامعه نیز توهین نموده است .
وی به این نکته دقت نکرده است که بسیاری از سران و بزرگان مملکت و دانشمندان و عقلا از میان همین روستاییان سر بر آورده و افتخار آفریده اند.
این خبرگزاری تند رو وابسته به سپاه پاسداران در بازتاب سخنان سلیمی نمین در مورد دیدار خانمها فائزه رفسنجانی از فریبا کمال آبادی نوشت :

“آنها مفهوم «رحماء بینهم و اشداء علی‌الکفار» را تغییر داده‌اند! یعنی یک جبهه سیاسی که علیه ملت‌ها فعالیت می‌کنند، منظور من از بهاییت توده‌های فریب‌خورده که فکر می‌کنند به یک تفکری رسیده‌اند نیست. من به ساختار سیاسی بهاییت کاردارم، ساختار سیاسی بهاییت بسیار آلوده است، خانم فائزه هاشمی با ساختار سیاسی بهاییت پیوند خورده است نه با یک بهایی روستایی و مفلوک. آن‌ها می‌خواهند با ساختار سیاسی بهاییت رحماء بینهم باشند؟ اینکه مغایر بافهم سیاسی است؛ و ترحم برکسی که در تمام تاریخ معاصر ما تمام‌قد در خدمت بیگانه بوده درست نیست.”11189

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)