به گزارش بازداشت امروز هفتمین روز بازداشت کیوان پاکزادان است.
درست یک هفته قبل در چنین روزی کیوان پاکزادان جوان بهایی در منزل خواهرش دستگیر و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد . دستگیری این جوان بهایی همچون دیگر بهاییان دربند ، بدون هیچ دلیل و مدرکی صورت گرفته است . ولی از سوی دیگر بر این باوریم که این اقدام به جهت انحراف اذهان عمومی صورت گرفته است .
همانطورکه مستحضرید آقای عفیف نعیمی یکی از یاران ایران چندی پیش به دلیل بیهوشی و مشکلات قلبی به بیمارستان انتقال یافت.
به دلیل شرایط نامساعد جسمی ، عدم تحمل کیفر به وی داده شده است که می بایست هر چه سریعتر آزاد شوند . قوه قضاییه هیچ راه فراری بر این موضوع ندارد .
جرم بسیاری از متهمان در جمهوری اسلامی تشویش اذهان عمومیست . این در حالیست که جمهوری اسلامی خود ، استاد مسلم تشویش اذهان عمومی می باشد بطوریکه به محض درج چند خبر مبنی بر درخواست آزادی عفیف نعیمی در تعدادی از سایتهای خبری ، جهت انحراف اذهان عمومی اقدام به دستگیری جوان بی گناه بهایی کیوان پاکزادان و نیز پرونده سازی برای نوید خاجانی نمودند. پرونده سازی برای نوید خانجانی بسیار بچگانه ترتیب داده شده بود . زیرا به هیچ عنوانقابل قبول نیست که صلح طلب ترین جامعه دست به اقدامات مسلحانه بزند، همانطور که با تمام فشارهایی که بر جامعه بهایی وارد شده تا کنون چنین اقدامی صورت نگرفته است .
اما نیروهای امنیتی پا را فراتر گذاشته و توسط عوامل سایبری خود در گروههای مختلف در شبکه های اجتماعی اقدام به پخش خبر سلامتی کامل عفیف نعیمی نموده اند .
و با ذکر اینکه حال ایشان خوب است و جای هیچ نگرانی نیست سعی در حذف مسئله دارند فراموش نکنید اگرچه یک بیمار قلبی ممکن است در یک دوره زمانی کوتاه بهبود ظاهری حاصل کند ولی در صورتیکه درشرایط مناسب به ایشان رسیدگی نشود وضعیت بیماری خطرناکتر خواهد شد.
از طرفی حتی اگر حال جسمی جناب عفیف نعیمی در حال حاضر مساعد باشد شرایط نامساعد داخل زندان و رژیم غذایی نامناسب ، استرس ، عدم دسترسی کافی به دارو و درمان این مشکل را حادتر از قبل می نماید و با توجه به اینکه به ایشان عدم تحمل کیفر داده شده اگر هرچه سریعتر آزاد نشوند ممکن است عواقب سنگینی برای همگان در بر داشته باشد.

کمتر از یک ماه از یادبود هشتمین سالگرد دستگیری یاران ایران می گذرد تمامی رسانه ها به اتفاق در این مورد اطلاع رسانی لازم را نمودند جامعه بهایی و غیر بهایی داخل و خارج کشور در شبکه های اجتماعی این سالگرد را حمایت کردند ولی بسیار عجیب است که چرا این بار یک صدا مانند قبل در این مورد خاص و مهم اقدام نمی کنند .4279

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)