مشاغل پیمانفرد  ( فریلانس ) یا Freelance مشاغلی هستند که در آن افراد دارای تخصص های گوناگون به جای استخدام دایم و حضور فیزیکی در محیط کار معمولا با استفاده از اینترنت اقدام به مذاکره٬ کاریابی و انجام پروژه های کوچک پیمانی می پردازند.

پروژه هایی که یک پیمان‌فرد به انجام می رساند پروژه ها یا کارهایی هستند که انجام آنها نه نیاز به یک تیم گسترده دارد و نه نیاز به استخدام دائم پرسنل.

به این صورت کارفرمایان با صرف حداقل هزینه بالاسری بهترین نتیجه را از هزینه های صرف شده می گیرند و افراد متخصص نیز درگیر مراحل وقت گیر کاریابی نیستند و به جای محدود ساختن خود به محل زندگی با حضور آنلاین می توانند از هر نقطه ای از دنیا پروژه قبول کنند.

 

این حوزه اشتغال را نباید تنها محدود به مشاغل مرتبط به کامپیوتر و اینترنت دانست٬ یک خیاط٬ هنرمند٬ نجار ٬ معلم یا وکیل هم  می تواند به شانس های بازار کار پیمان‌فرد دسترسی پیدا کند.

 

در حوزه کارهای پیمان‌فرد سه مولفه وجود دارد:

– کارفرما: که نیاز به انجام کاری دارد که خود به تنهایی یا با استفاده از امکانات درونی شرکت یا موسسه اش قادر به انجام آن نیست از طرفی چون کار ماهیت خاص٬ محدود یا غیر تکرارشونده ای دارد٬ کارفرما علاقه ای به استخدام دایم نیروی انسانی یا یک گروه پیمانکاری برای انجام آن کار ندارد. لذا کارفرما کار یا وظیفه مورد نظر را به صورت یک پروژه تعریف می کند و انجام آن را به پیمان‌فردی محول می کند که بهترین صلاحیت حرفه ای را در کنار پایین‌ترین قیمت و کوتاه‌ترین زمان برای انجام پروژه پیشنهاد می دهد

– پروژه: مجموعه مشخصی از عملیات حرفه ای که می تواند تحقیقاتی یا اجرایی باشد که از سوی کارفرما تعریف و برای انجام به یک پیمان‌فرد محول می شود. بخش های دقیق یک پروژه در مذاکرات میان پیمانفرد و کارما نهایی می شود. همچنین پروژه بایستی دارای زمان انجام مشخص و قیمت دقیقی نیز باشد که به توافق طرفین پیش از آغاز پروژه رسیده باشد. چنانچه در طول انجام پروژه بخش‌های عملیاتی تازه به آن افزوده شد قیمت و زمان انجام مجددا با توافق طرفین قابل بازبینی است.

– پیمان‌فرد: فردی است که در زمینه انجام پروژه پیشنهاد شده از سوی کارفرما داری تخصص و تجربه قابل قبول است. پیمان‌فرد به طور معمول با امکانات خودش در محیط کار یا کارگاه خودش و به صورت منفرد کار می کند.

مهمترین نکته در بازار کار ایران شاید این باشد که ترویج مشاغل پیمانفرد٬ بسیاری از کارجویان را به جای اینکه منتظر باشند دولت یا موسسه ای آنها را استخدام کند و همواره برای پیداکردن کار به دنبال استخدام دایم هستند به این نتیجه می رساند که با کمی ابتکار عمل و برنامه ریزی می توانند از آزادی عمل و درآمد بهتر یک شغل آزاد و کسب وکار شخصی برخوردار باشند بدون آنکه درگیری های فراوان و سرمایه بالای راه اندازی یک کسب و کار را با ریسک های موجود در بازار ایران بر عهده بگیرند.

تصور کنید برای بسیاری از کارهای ساده و پیش‌پا افتاده تا وظایف فوق‌تخصصی اگر در کشوری مانند ایران فرهنگ اشتغال پیمان‌فرد رواج یابد٬ چه تعداد از افراد بی‌کار شانس کسب درآمد پیدا می کنند٬ همچنین پیمان‌فرد به عنوان درآمد کمی برای افرادی که یک شغل دایم دارند ولی مایلند در وقت آزاد خود مشغولیت و درآمدی مضاعف ایجاد کنند گزینه ایده آلی است در بعضی مشاغل مانند حسابداری پاره وقت یا تدریس خصوصی  درواقع همین الگوی اشتغال پیمان‌فرد مورد استفاده قرار می گیرد.

 تاکید بر شناسایی و ترویج و آگاهی رسانی از اشتغال پیمان‌فرد درواقع برای ایجاد ظرفیت های جدید و آگاهی دادن به کارجویان و کارفرمایان برای استفاده هرچه بیشتر از الگوی اشتغال پیمان‌فرد است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)