چراعموما فاصله ی زیادی از مدرک تا درک وجود دارد….؟
به باور من، مدرکی که درک بالاتری را به ارمغان نیاورد اگر هم باشد حداکثر یک تخصص
است! مهمترین نشانه ی درک بالاتر تواضع و همدردی با انسان‌های دیگر است.
انسان پیشرو با درک بالاتر، با یا بدون مدرک تحصیلی کیست؟
انسان قدیمی وقتی از بند قضا و قدر رست و مهار زندگی خود را با واقع بینی بدست گرفت بتدریج سعی کرد در سرنوشت خود و همنوعانش مؤثر باشد و در نتیجه پا به دایرهٔ آگاهی و روشنفکری گذاشت. و اگر روشنفکری را هم بخشی از آزاداندیشی معنی کنیم پس
کسی روشنفکر است و درک بالاتری دارد که برای بهتر کردن شرایط زندگی انسانها در هر حیطه‌ علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تلاش کند. روشنفکر کسی است که می‌کوشد حقوق برابر همه باشندگان گیتی را به رسمیت بشناسد و برای شناساندن و احقاق حقوق همه‌ی آنان، فارغ از جنسیت و نژاد و قومیت و عقیده تلاش کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)