در کنفدراسیون نبوده‌ام و روایت تمامی رویدادها و پرداختن به مضمون آن، در صلاحیت من نیست.
با یاد پژوهشگر ارجمند؛ دکتر خسرو شاکری، به چند سند و یادمان اشاره می‌کنم.

کنفدراسیون Confédération در لغت؛ اتحادیه‌ای مرکب از چند ایالت خودمختار یا کشور است که با حفظ حاکمیت خود برای نیل به اهداف مشترک، امور سیاست خارجی و دفاعی را در یکی از ایالت‌ها یا کشورها متمرکز می‌کنند…

اما منظور از کنفدراسیون در این بحث؛ بطور خاص اشاره به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی است که از لحاظ گستردگی فعالیت، قابلیت انجام کارها و نفوذ سیاسی، قابل قیاس با مهمترین سازمان‌های دانشجویی معاصر در دنیا بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگرچه با بگیر و بیندهای بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲؛ فعالیت‌های دانشجویی نیز در ایران سرکوب شد اما در خارج از کشور(فرانسه، بریتانیا، آلمان و…)، دانشجویان ایرانی از پای ننشستند.

پس از دهه چهل شمسی و ضربه‌خوردن جریان‌های سیاسی داخلی مانند «جبهه ملی دوم» و «نهضت آزادی ایران»؛ فعالیت سیاسی دانشجویان خارج کشور٬ اوج گرفت.
درآغاز هواداران حزب توده که تجربه تشکیلاتی و توان سازماندهی بیشتری داشتند، زمام امور را در دست گرفتند اما بتدریج، نیروهای طرفدار چین٬ سوسیالیست‌های غیر روسی و نیروهای مذهبی هم فعال شدند.


ادامه مقاله( و عکسها) در آدرس زیر:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=392


در این زمینه
«رودی دوچکه» یادآور جنبش‌های دههٔ ۶۰ میلادی درخاطرات خانه زندگان (قسمت هشتم) تجارب شخصی هم بُعد اجتماعی و تاریخی دارد

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)