Hidden-threat-600x398خرابکارها چه نوع فایل هایی را می توانند خراب کنند؟

یک خربکار می تواند کدهای مخرب را وارد هر نوع فایلی بکند، شامل فایل های رایجی که شما احتمالا آنها را امن فرض می کنید.  این فایل ها شامل عکس، فایل های ورد، اکسل و غیره می تواند باشد.  خرابکار بعد از اینکه فایل را آلوده کرد می تواند در سطح وسع یا برای شخص خاصی ارسال کند. با باز کردن فایل، بر اساس نوع کد مخرب جا گذاری شده،  کامپیوتر شما آلوده میشود.

ممکن است در اثر باز کردن این فایل های مخرب، نقاط  آسیب پذیر  نرم افزارهای مختلف نیز شناسایی شوند، و این آسیب پذیری  ها به خرابکارها اجازه اجرای اسکریپت های مختلف را بدهد.

و در ادامه مطلب بخوانید:

فایل های مخرب مسبب چه مشکلاتی می توانند باشند؟

چگونه می توانید از خودتان در برابر فایل های مخرب محافظت کنید ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)