گفتگو رادیو همبستگی با مهرداد درویش پور درباره بحران حزب سبز و دشواری‌های اندیشه جامعه چند فرهنگی

 مهرداد درویش پور

click

بحث ها و جدل های برآمده از استعفای یک وزیر در سوئد
راسیسم ساختاری، اسلام گرائی، جامعه چند فرهنگی
گفتگو با مهرداد درویش پور جامعه شناس

click-here

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)