محمود احمدی نژاد دزد پاک دست و تروریستی که توسط مردم ایران که به دلیل حماقت میمون احمق نامیده میشود
محمود احمدی نژاد جانی تروریستی که با حمایت علی گدا خامنه ای و پسر جانی دزد و ناشایسته و نالایقش برای رهبری مجتبی خامنه ای برای به اصطلاح ریاست جمهوری انتخاب و حمایت شد و حتی پس از تقلب در انتخابات و دزدی رآی مردم مورد حمایت علی گدا خامنه ای قرار گرفت و با وقاحت اصلا” به خواست مردم برای بررسی انتخابات توجه ننموده ودر کشته شدن مردم در تظاهرات چند میلیونی در شهرهای مختلف ایران بویژه ایران نقش داشت؛ باز هم با وقاحت پس از بیش از حدود ۸۰ میلیارد دلار دزدی از پول خون مردم با همکاری با مجتبی جانی خامنه ای و سپاه پاسداران که تظاهرات مردمی را با کشتن چندین تن و خشونت و سنگدلی کاملا سرکوب کردند؛ با وقاحت تمام بدون پاسخگویی در مورد جنایات و دزدیهای بسیار کلان دوران به اصطلاح ریاست جمهوری اش و جنایاتش در زندان اوین به عنوان تیر خلاص شلیک کن زبون حقیر ترسو؛ با وقاحت میخواهد خود را در عرصه و صحنه سیاسی ایران مهم و زنده نشان دهد؛ در حالیکه میداند هیچ شانسی برای ریاست جمهوری و انتخابات آن نداشته و ندارد.
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی
مقام اول آینده در ایران (بویژه بر اساس توانایی های خاص و رویاهای صادقه فراوان)
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
http://mirhosseini.weebly.com
www.shahinmirmoh.blog.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430