براساس گزارش رسیده، هادی تنومند کارگر نانوا ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر در محل کار خود دستگیر شد. در همان ساعت محمد کریمی در روستای حمامیان در منزل خود، قاسم مصطفی‌پور در منزل خود در شهر بوکان و جمال مینا شیری و ابراهیم مصطفی‌پور در پل امیرآباد شهر بوکان دستگیر شدند.

همزمان با دستگیری نامبردگان، مامورین اداره اطلاعات به تفتیش منازل آنها پرداخته و وسائل شخصی از جمله موبایل، کیس کامپیوتر، کتاب و همچنین رسیور ماهواره را با خود برده‌اند. در ضمن در هنگام تفتیش منزل هادی تنومند که مستاجر می باشد، درب یکی از اتاق‌ها که وسائل صاحبخانه در ‌آنجا قرار داشته توسط مامورین با لگد شکسته شده وسائل صاحبخانه وی را هم مورد تفتیش قرار گرفت.

کمیته هماهنگی برای کمک، دستیگری ۵ نفراعضایش در بوکان را شدیداً محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید شرط قاسم مصطفی‌پور، محمد کریمی، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور و هادی تنومند می‌باشد.

 

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)