کلاهبرداری میلیاردها دلاری سازمان یافته مقامات و سفارتخانه های نظام اسلامی بویژه محمد جواد ظریف از مقامات و سفیران و دیپلماتهای سعودی و امارات و کویت و قطر با ادعاهای دروغین و دروغهای شیطانی و فریب و ارائه زنان و دخترانشان و با فریب و دروغ درخواست ازدواج با دختران خانواده سلطنتی عربستان و … برای دریافت میلیاردها دلار برای این ازدواجهای بر اساس فریب و دروغ و کلاهبرداری با مذاکره دائمی مقامات رانتخوار و مفتخوار فاسد و خداناشناس رژیم در حال انجام است؛ در صورت امکان کشورهای فوق را از این کلاهبرداری کثیف غیر انسانی شیطانی و این سوءاستفاده بر اساس فریب و دروغ مطلع نمایید.