اینک که تو با منی وُ من با گُلِ سرخ
همواره در آتش است با ما گُلِ سرخ
در شعرِ معطرش رها باید گشت
شادا من وُ شادا تو وُ شادا گُلِ سرخ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)