گلرو راحمی پور، نوزادی که در زندان اوین ناپدید شد، اگر زنده باشد اکنون زنی ۳۲ ساله است. با امضای این نامه از کمیته کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل بخواهید که به طور کامل و بی‌طرفانه درباره سرنوشت گلرو تحقیق کرده و جمهوری اسلامی ایران را درباره وضعیت این نوزاد ناپدیدشده پاسخگو کند.
گلرو راحمی‌پور٬ نوزادی که پدر و مادرش در زندان اوین بازداشت بودند٬ نوروز ۱۳۶۳ در زندان اوین تهران به دنیا آمد. پدر و مادر گلرو به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌شان بازداشت شده‌ بودند و مادرش در هنگام بازداشت باردار بود. ۱۵ روز پس از تولد گلرو٬ ماموران زندان به بهانه آزمایش‌های پزشکی او را از مادر زندانی‌اش جدا کردند و از آن زمان به بعد هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.

Untitled-1399
راحله راحمی‌پور٬ عمه این نوزاد ناپدیدشده، پس از اعدام‬ پدر گلرو٬ بارها پیگیر سرنوشت برادرزاده‌اش شده و خواهان دانستن حقیقت درباره وضعیت گلرو است. با گذشت بیش از سه دهه از ناپدید شدن این نوزاد ۱۵ روزه٬ مقامات ایرانی تا کنون هیچ پاسخ مشخصی به عمه او نداده‌اند و او را تهدید به بازداشت کرده‌اند.
براساس قوانین بین‌المللی٬ ناپدیدشدگی قهری جرم محسوب می‌شود و دولت ایران مو‍ظف به انجام تحقیقات لازم درباره افراد ناپدید شده است.
با ایمیل کردن نسخه‌ای از این نامه برای رییس ‫‏قوه_قضاییه‬ و ‫‏وزیر_امورخارجه‬جمهوری اسلامی ایران‬ به نشانی‌های زیر٬ از مقامات ایرانی بخواهید در رابطه با سرنوشت ‫‏گلرو_راحمی_پور‬ تحقیق کنند.
ایمیل وزارت امور خارجه: info@mfa.gov.ir
ایمیل قوه قضاییه:info@humanrights-iran.ir
نوزاد ناپدید شده در زندان ‫‏اوین‬ کجاست؟ عریضه به ‫‏سازمان_ملل‬ را امضا کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)