در قسمت پیش؛ ضمن شرح وقایع قرن هفدهم میلادی و آنچه بین سال‌های ۱۶۰۰ تا ۱۶۲۵ گذشت، به موارد زیر اشاره نمودم:
سوختن جوردانو برونو در آتش
محاصره کینساله در ایرلند
کمپانی هند شرقی هلند
پس‌گرفتن شهر تبریز از حاکم عثمانی
تفاوت بین انگلستان و بریتانیای کبیر
نظام شوگونی در ژاپن
توطئه باروت برای قتل شاه در انگلستان
کتاب دن کیشوت
تجارت برده توسط اروپائیان و حمایت کلیسا از آن
خاندان رومانف‌ Рома́новы در روسیه
قتلعام شاه عباس از مردم تفلیس
دومین پرتاب از پنجره در پراگ
جنگ‌های سی‌ساله در اروپا
پس‌گیری جزیره هرمز از عثمانی‌
فتح بغداد توسط پادشاه صفوی، و-
عالیجناب سرخ‌پوش، کاردینال ریشلیو

در این بخش می‌خواهم به مهم‌ترین وقایع بین ۱۶۲۵ تا ۱۶۵۰ میلادی اشاره ‌کنم. در ابتدا یک نگاه کلی به فراز و نشیب قرن هفدهم داشته باشیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذر از قرون وسطی و مرحله ابتدایی به دوران جدید
در سده هفدهم اروپا به دست‌اندازی هرچه بیشتر در قاره آمریکا مبادرت ورزید.
با کشف و مصادره ذخایر افسانه‌ای نقره در مکزیک و پرو ثروت انبوهی وارد اروپا ‌شد.
گوستاو آدولف دوم موسس امپراتوری سوئد که آن کشور را در پیروزی بزرگ نظامی در جنگ سی ساله رهبری کرد، موازنه قدرت را در اروپا تغییر داد.
در چین سلسله مینگ با پیروزی‌های سردار منچویی به چالش کشیده شد و بخش قابل توجهی از جمعیت خود را از دست داد.
در خاور نزدیک امپراتوری‌های عثمانی و مغول قدرتمندتر ‌شدند و سیک‌ها در پنجاب به قدرت ‌رسیدند.
در ژاپن، توکوگاوا آغازگر عصر «ادو» شد و سیاست انزواگرانه موسوم به ساکوکو Sakoku ادامه یافت.( با سیاست درهای بسته(ساکوکو) ارتباط و تجارت مردم کشور با اتباع خارجی محدود و ممنوع شد.)
سده هفدهم در ایران که در آن زمان با نام پرشیا در جهان شناخته می‌شد،

فاصلهٔ بین سال‌های ۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰(قرن ۱۷ میلادی) را می‌توان گذر از قرون وسطی و مرحله ابتدایی ورود اروپا به دوران جدید دانست.
ازجمله شاخصه‌های آن موارد زیر است که شرح کوتاهی در مورد آن می‌دهم:
عصر طلایی هلند
جنبش فرهنگی باروک
انقلاب علمی و،
بحران عمومی در اروپا

برای مطالعه ادامه مقاله(+چکیده انگلیسی آن و همه عکسها) آدرس زیر را کلیک کنید:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=382

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)