«برای رفتن دیکتاتور فاسد جنایتکار از قدرت و ترک آن در کوتاهترین زمان ممکن؛ تلاش کنیم»

مرگ بر خامنه ای فاسد خائن گدا حسود جنایتکار؛ مرگ بر این ضحاک جرثومه فساد منافق مرگی با دق مرگی همراه با حسادت و عقده های بسیار از ناکامی بخاطر شکست از نور و نیکی و نیروی الهی پس از سالها جنایت و خودکامگی و خودرایی خودخواهانه احمقانه از سر جهل و جنون؛ و دزدی و غارت بی شرمانه حدود حداقل یکصد میلیارد دلار پول مردم شریف ایران در حالیکه حدود نیمی از آنان به استناد آمار بر روی اینترنت زیر خط فقر میبرند (۵۰ درصد زیر خط فقر و ۴۰ درصد از آن زیر خط فقر مطلق)؛ ضحاک فاسد حاسد نالایق ناشایسته که هیچکدام از شرایط یک رهبر عادی را هم ندارد چه رسد به یک رهبر عادل و مذهبی را قبل از مرگ با فشار و انتقاد و افشاگری و پاسخ خواهی متحدانه در برابر جنایات؛ اعدامها و شکنجه های غیر انسانی و دزدیها و غارت بیت المال بی حد و اندازه اش استعفا دهیم. برای مجبور کردن ضحاک جرثومه فساد منافق و دو چهره زمان علی گدا خامنه ای که از طریق کار گذاشتن میکروچیپ ایمپلنتها یا فرستنده گیرنده های بسیار ریز (با ارسال امواج کشنده و شکنجه کننده از راه دور به اینجانب – برای اطلاع بیشتر مطالب قبلی مطالعه شوند) مغز و زندگی و جوانی من و به طرق دیگر بسیار دیگران را انگل وارانه به نفع خود و خانواده و نظام فاسد کثیف تروریستی و انگل سوء استفاده گر و جنایتکار دزد و غارتگر بیت المالش خورده و دزدیده است؛ برای رفتن دیکتاتور فاسد جنایتکار از قدرت و ترک آن قبل از مرگش که با هزینه های میلیونها دلاری میخواهد بیش از ده سال به تعویق بیاندازد متحدانه و با اندیشه و بدون تاخیر تلاش کنیم.
درود بر آزادی
درود بر آزادگی و شرافت و کرامت انسانی
درود بر حقوق انسانی
درود بر دموکراسی
درود بر ملت شریف ایران
مرگ بر دیکتاتوری فاسد
مرگ بر دیکتاتور
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی:
www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com