مبحث خشونت، موضوعی بسیار پیچیده، چند وجهی وپرریشه است که برای توضیح، واکاوی، پیش بینی و کنترل وتغییر آن،لازم است که از فیزیولوژی و کارکرد مغز، روان شناسی، جامعه شناسی و عوامل تاثیر گذار فرهنگی , و مذهب کمک گرفت. لذا برای مطالعه علمی وکنترل شده خشونت، ضروری است تا رفتار خشونت آمیز را مورد مطالعه قراردهیم ورابطه آن را با خشم (Anger)که فرایندی درونی است، روشن کنیم. گاهی مفهوم خشم، پرخاشگری، قهر، خشونت وتجاوز به هم گره می خورند و برای علاقمندان این مباحث، مشکل می شود تا تفاوتها را ببینند.

violence

خشم یک هیجان است که در درون انسان (در بخشی از مغز) شکل می گیرد ولی پرخاشگری یک کنش است که در بیرون از انسان به صورت رفتار قابل مشاهده بروز می کند و هدف آن می تواند خود انسان یا انسان و حیوان دیگری باشد یا متوجه اشیائ پیرامونی باشد. هر کدام ازمفاهیم و یا رفتارهای ذکر شده شباهت ها وتفاوت های زیادی باهم دارند. عوامل بوجود آمدن آنها وهدف های هریک نیز می توانند متفاوت باشند. مثلا ممکن است پرخاشگری نتیجه شکست و نا کامی یا (frustration) باشد و یا واکنشی باشد به احساس حقارت و گم کردکی هویت و یا احساس تهدید شدن واقدام برای انتقام آنی. گاهی هم رفتار پرخاشگرانه وخشونت آمیز، نتیجه فرایند شرطی شدن یا آموختن از طریق مشاهده ، تقلید و کپی برداری باشد. سن افراد،جنسیت افراد، سطح آموزشهای اجتماعی و فردی شخص، تجربیات انفرادی واجتماعی وفرهنگی شخص، باورهای دینی و سیاسی فرد و سیستم عصبی و کارکرد متفاوت بخش هایی از مغز، نحوه کارکرد غدد داخلی بدن و مهمتر از همه پروفایل شخصیتی افراد، همگی می توانند درایجاد خشم در درون انسان نقشی موثر داشته باشند. هر کدام از عوامل ذکر شده را می توان در چندین کلاس دانشگاهی مورد بررسی و مشاهده قرار داد…

click

متن کامل مقاله در این فایل  PDF

talebi_ashkbous2014

نویسنده مقاله: اشکبوس طالبی

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com