در اخبار آمده است که چند میدان عظیم انرژی کشف شده، هر چند نوع این سوخت های فسیلی، با نفت و گاز معمولی فرق دارد و شاید در آینده نزدیک، امکان استخراج و استفاده از آن پیدا نشود، اما واقعیت این است که در این چند دهه اخیر، ثروت عظیم نفت و گاز، بلای جان مردم ایران بوده است.
کافیست به نکات ذیل توجه فرمایید:
–          بدلیل وجود نفت و گاز و پول حاصل از فروش آن، دولت نیازی به دریافت مالیات ندارد، هر چند قانون مالیات وجود دارد، اما جامعه ایران، با مفهومی به نام مالیات، به شکلی بیگانه است.
وقتی شهروندان، مالیات بدهند، چون پولی است که خود زحمت آنرا کشیده اند، بر دقت نحوه مصرف آن پول را نظاره می کنند.
–          دولتی که مالیات می گیرد، برایش رای مردم بسیار مهمتر است، چه آنکه گروه های سیاسی، تلاش می کنند نظر مالیات دهندگان را بیشتر جلب کنند.
–          در حقیقت، عدم اتکا دولت به مالیات، باعث شده مردم کمتر توجه لازمه را به اعمال حاکمیت داشته باشند.
–          می بینیم کشوری مانند کره جنوبی که نفت و گازی نیز ندارد، هم پیشرفت بیشتری داشته و هم دمکراسی پایداری یافته است. دلیل آن ساده است، هم نظارت مردم بر حاکمیت و هم عدم مداخله قدرت های خارجی!  به یاد داشته باشیم که وقتی کشور اینقدر ثروتمند باشد، کشورهایی چون روسیه و چین، در ازا دریافت باج همه جور کمکی به سران جنایتکار رژیم می کنند!
–          تا زمانی که کشور این قدر ثروتمند باشد، جنایتکارانی مانند خامنه ای برای ماندن در مسند قدرت، همه کاری می کنند.
نباید فراموش کرد که اصولا پول فروش نفت و گاز، صرف رفاه مردم ایران نمی شود، بلکه این سران رژیم هستند که با همان پول، باتوم و ماشین زره پوش برای سرکوب مردم می خرند…!
واقعیت این است که پیدا شدن میدان های جدید انرژی در ایران، مانند پیدا شدن چند سکه دیگر طلا، در تنبل خانه شاه عباس است و خلاصه اینکه هم رژیم و هم مردم، با همان پول اندک، مدتی روزگار را خواهند گذراند…!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)