این زن از «یگانهای مدافعِ زن» در کردستان سوریه، روژاوا، است. و این مرد، یک اسیرِ جنگی. یک عضوِ داعش.

kurdistan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)