اطلاعیه بسیار مهم در مورد سوءاستفاده شدید مالی و …محمود علوی وزیر اطلاعات و محمد جواد ظریف دو وزیر دولت ناکارآمد دروغگو و سوءاستفاده گر از آرای مردم حسن گدای شیطانی
هموطنان عزیز؛ ملت شریف ایران

با درود فراوان
از آنجا که اینجانب مهندس شاهین میر حسینی به دلیل اشعار و مطالب ضد رژیم و شدیدا” انتقادی بر علیه دیکتاتوری فاسد علی گدا خامنه ای ملای گدا گشنه که از طریق پسر نالایق جنایتکار ودزد و فاسدش مجتبی خامنه ای جنایت سازمان یافته علیه اینجانب را دنبال می کند و همچنین به دلیل انتقادات و افشاگریها بر علیه دولت مردم فریب؛ دروغگو؛ وقیح و ناکارآمد حسن گدا روحانی ملای گدا گشنه تروریست کثیف فاسد از طریق فرستنده-گیرنده های بسیار ریز کار گذاشته شده توسط وزارت سخیف اطلاعات در سر و مغزم که میکروچیپ ایمپلنت نام دارند علاوه بر تحت شکنجه الکترونیک و سوءقصدهای مکرر بودن با ارسال امواج خاص از راه دور توسط تکنولوژی سری اطلاعاتی یاد شده که بر روی اینترنت بسیار در مورد آن توضیح داده ام تحت جاسوسی الکترونیک هم می باشم و کلیه اطلاعات اینجانب از طریق تکنولوژی سری اطلاعاتی به کار گرفته شده علیه اینجانب شنود و دیده میشود؛ تا کنون بارها در ارتباطات و امور خصوصی و در ارتباط با مقامات خارجی؛ رژیم فاسد دیکتاتوری تروریستی کنونی با سوءاستفاده از اطلاعات جمع آوری شده از اینجانب و مخلوط کردن آن با دروغهای کثیف و با ساختن داستانهای جعلی دروغین و اتهام زنی دشمنانه و حاسدانه ؛ با حسادت ملاگدایانه و دشمنی شدید اقدام به دسیسه سازی؛ توطئه و لجن پراکنی می نمایند تا روابط خصوصی اینجانب و همچنین روابط اینجانب با مقامات خارجی را با این دروغپردازیهای کثیف و با درخواست از مقامات مذکور برای ارسال کردن امواج شکنجه کننده؛ دردزا و کشنده از راه دور به اینجانب به شرحی که بر روی اینترنت توضیح داده ام بر هم زنند؛ تا به خیالشان با جلوگیری از موفقیت اینجانب علاوه بر چاره کردن درد حسادت شدید گدایانه خود؛ از امکان به واقعیت پیوستن رویاهای اینجانب که تعبیر به قدرت رسیدن دارند و کابوس ملاگدایان شده اند جلوگیری کنند. محمود علوی وزیر سخیف و بی شخصیت اطلاعات باید بخاطر دریافت پول بصورت ساعتی پانصد دلار از شخصیتهای خارجی که برای تجربه تکنولوژی سری اطلاعاتی یاد شده در مطالب قبلی که به اینجانب از طریق میکروچیپ ایمپلنتهای داخل سر و مغزم مرتبط میشوند و دریافت ساعتی پانصد دلار از آنان و کسب حدود ده تا بیست میلیون دلار در طی حدود شش ماه گذشته از این طریق به همراه با محمد جواد خائن کثیف (ظریف) دروغگوی کثیف و شیطانی؛ باید که هر دو مورد استیضاح قرار گرفته و یا مستعفی شوند زیرا این بی آبرویی و آبروریزی و بی پرستیژی کمی برای کشور نیست و صدمه کمی به حیثیت و پرستیژ و آبروی مملکت محسوب نمیشود که دو به اصطلاح وزیر کابینه حسن روحانی (حسن شیطانی) از شکنجه و کنترل الکترونیک و ترور الکترونیک پول در آورده وکسب درآمد کرده و میکنند؛ آیا این است حقوق شهروندی که حسن گدا شیطانی (روحانی) خائن به حقوق ایرانیان وعده آنرا همراه با وعده های دروغین دیگر به مردم شریف ایران داده بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://shahinmirmoh.blog.com
اینجانب ضمن محکوم نمودن این توطئه های کثیف زبونانه و دشمنانه نظام فاسد دیکتاتوری و دولت کثیف مردم فریب و دروغگوی ناکارآمد حسن گدای روحانی (حسن شیطانی) تروریست کثیف دزد و فاسد به آنها هشدار میدهم که ملت ایران با آگاهی و هوشیاری و با کوشش و همت بر ظلم و ستم و جنایات؛ شکنجه ها؛ ترورها؛ زندانها؛ اعدامها و احکام ناعادلانه؛ نقض آشکار حقوق بشر بطور ناجوانمردانه توسط این نظام و دولت فاسد و جنایتکار زبون ناکارآمد که ناکارآمدی غیر قابل انکار آن موجب فقر و مشکلات روز افزون اقتصادی نیز شده است؛ پیروز خواهد شد و سیطره جهل و جور و جنون و جنایت و تاریکی بر کشور ما همواره و همیشگی نخواهد بود.
با درود بر آزادی؛ دموکراسی؛ حقوق بشر و ملت شریف ایران
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی – هلند

مرگ بر ضحاک زمان؛ دزد کثیف و جنایتکار و جرثومه کثافت و فساد خامنه ای و پسر دزد و جانی و نالایق و انگل و ناشایسته اش برای رهبری مجتبی
مرگ بر دولت ناکارآمد؛ خائن؛ دزد و مردم فریب و دروغگو و کثیف و بی ناموس حسن شیطانی
دولت ناکارآمد؛ کثیف؛ فاسد؛ بی ناموس و رانتخوار و خائن روحانی شایسته و لایق دور دومی نیست؛ دیگران را آگاه کنیم
جنایت؛ وقاحت و فساد سران دیکتاتوری فاسد از حد گذشته است؛ باید در برابر آن ایستاد و با مبارزه جمعی هوشمندانه؛ آگاهانه؛ برنامه و هدف دار تنها به رفتن آنان و پیروزی اندیشید.
Shahin Mir Mohammad Hosseini
Shahin.mirhosseini@gmail.com
پی نوشت: برای آگاهی بیشتر از جنایت پنهان سازمان یافته بر علیه اینجانب و چگونگی تکنولوژی سری اطلاعاتی یاد شده می توان با جستجوی نام اینجانب در گوگل مطالب گوناگونی برای مطالعه یافت.
۱. برای کسب اطلاع در مورد شکنجه؛ ترور و سوءقصد الکترونیک از راه دور با ارسال امواج مخصوص به وبسایت زیر مراجعه شود:
www.electronictorture.com
۲. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تکنولوژی به زبان انگلیسی ترمهای زیر در گوگل جستجو شود:
Electronic Mind Control
Microchip Implants
Electronic Harassment
Electronic Torture
http://www.shahinmirhosseini.blog.com

اعزام مزدوران اطلاعات به هلند بعنوان پناهنده با کیسهای جعلی


https://www.tribunezamaneh.com/archives/82031
https://www.tribunezamaneh.com/archives/77840?tztc=1

نامه مهندس شاهین میر محمد حسینی به سفیر ایران در هلند

شکنجه، سوءقصد و کنترل و مراقبت الکترونیک از راه دور مهندس شاهین میر محمد حسینی توسط ماموران رژیم تروریستی دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران


https://www.tribunezamaneh.com/archives/83285?tztc=1
https://www.tribunezamaneh.com/archives/82031
https://www.tribunezamaneh.com/archives/77840
www.shahin-m.com
با جستجوی “مهندس شاهین میر حسینی” و “شاهین میر محمد حسینی” در گوگل میتوان مطالب و اشعار را جهت مطالعه بیشتر یافت.