جالب است در رسانه ها و از جمله در بی بی سی در موردپیام و نتایج و پی آمدهای انتخابات از همه چیز صحبت می شود، الا از میزان و کمیت تحریم کنندگان. در موردتهران بویژه گفته می شود که نتایج آن بدلیل آن که نبض و فضا و کنش سیاسی تهران همواره برای کل کشورمعنادار بوده است آن را زیرذره بین قرارداده و به اهمیت جوانب گوناگون آن می پردازند، ولی هیچ کس علاقه ای به برای دیدن بخش خالی لیوان ندارد.

واین درحالی است که سخنان وزیرکشور از جوتهران نشان دهنده آن است که اکثریت مردم تهران یعنی حدود ۵۵%علیرغم آن همه تبلیغات کرکننده و دوپینگ سیاسی و لیلت القدرخواندن رفسنجانی و این پیام دقیقه آخر او که اگر رأی ندهید پشیمان خواهید شد…. در انتخابات شرکت نکردند! آیا تهران فقط در پیام رأی دهندگانش خلاصه می شود و مهم است و در پیام رأی ندهندگانش هیچ اهمیتی ندارد و باید سکوت کرد؟! آیا باید آن بخش کمتر پرلیوان را دید و آن بخش بیشترخالی را از دیده ها پنهان ساخت؟!. با این وجود همین تصویرمخدوش از واقعیت هم حقیقت بزرگی را نمایان می سازد و آن این که ناکامی لبست موسوم به اصول گرایان افراطی و حامیان هسته اصلی قدرت (در تهران و نه درکل ایران) در برابر لیست رقیب پوست انداخته و بقول طنزتازه ساخته ای باید آن را ولادت”اصول طلبان” جدید نامید، نشان دهنده آن است که تا چه حد جناح حاکم و هسته اصلی قدرت، با شاخص رأی آن در تهران که بقولی تعیین کننده فضای عمومی کشور است، منزوی هستند. بطوری که مثلا عارف با حدودکسب ده درصد آراء کل واجدین رأی تهران (نتایج اعلام شده تا لحظه گفتگوی وزیرکشور) توانسته نفراول شود! و همه لیست اصول گرایان افراطی بجز حدادحادل بیرون از لیست ۳۰ نفرتهران قرارگرفته اند! حالا می توان خدمتی را که این حضرات پوست انداخه و نواصول گرایان به کل رژیم سراسرپوسیده و منزوی و داغ کردن تنورانتخاباتی و مشروعیت بخشی به آن می کنند را برهمین منوال قیاس کرد.

نکته دیگر آن که آشکارا در اعلام نتایج کلی کشور و تهران وبویژه در موردمجلس خبرگان که از ساعت ها پیش معلوم شده است، تأخیر و این پا و آن پا می کنند که با رفتارمشابه سال های گذشته خودرژیم هم مغایرت دارد. معلوم است که دارند پشت صحنه در موردچگونگی اعلام نتایج و پس و پیش کردن برخی اسامی چانه زنی می کنند. صحبت های وزیرکشور در باره این مسأله بی سروته است و پاسخ قانع کننده ای نمی دهد. او نمی گوید نتایج (کلی) روشن نشده است بلکه گفته است می خواهیم دقیق و نهائی شود یعنی همه طرفین هم مجریان و همه ناظران شورای نگهبان و.. با توافق و امضاء نهائی کنند. ( مرضی الطرفین کردن لیست).
گفتگوی وزیرکشور.. می دانیم که حتی تأخیرغیرموجه یک ساعت هم دراین نوع امور قابل تحمل نیست چه برسد که صحبت از ساعتها باشد.
وزیر کشور در مورد آمار مشارکت تهران اعلام کرد: براساس استعلامات تاکنون در تهران دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر درانتخابات شرکت کردند و در استان تهران هم این آمار سه میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است که بر اساس این آمار تا این لحظه می‌توان گفت میزان مشارکت در شهر تهران ۴۵ درصد و در کل استان ۴۸ درصد بوده است….

ایسنا و سخنان وزیرکشور:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)