چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷):مجموعه کامل

تصیح واصلاح نهایی

شامل
عکس امام درماه
زن وحجاب
روشنفکران
روحانیت وحکومت اسلامی
حرفهای تلفنی مردم
احزاب وگروهها
رندانیان وخانواده زندانیان
ساواک
تیتراخبار
سیاستمدارا،نظامیان

کانال اطلاع رسانی محمد شوری جزه (نویسنده و روزنامه نگار)
https://telegram.me/shoorijezehmohammad
Telegram: Contact @shoorijezehmohammad
telegram.me

mahkame2.wordpress.com
وبلاگ:محَکمه(assie)
https://twitter.com/shourijezeM
توتیتر

https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze
فیس بوک
https://www.facebook.com/assize.mahkame
صفحه فیس بوک:محکمه(assize)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)