1385136000000

 

 

آن‌چه در مبارزه با فساد جنسیت‌محور اهمیت دارد این است که مبارزه‌ای است در چهارچوب مبارزه با فساد و از همان راه‌ها می‌توان برای کاهش آن بهره گرفت.

به طور کلی این راه‌کارها را به دو سطح کلان و خرد تقسیم می‌کنیم:

راه‌کارهای سطح کلان :

اول از همه آموزش همگانی و ترویج مصادیق فساد جنسیت‌محور است. مفهوم فساد جنسیت‌محور در جامعه ما نسبتا ناشناخته است. این آموزش می‌تواند از مدرسه و رسانه شروع شود .

دوم، تدون قانون شفاف علیه فساد جنسیت‌محور است که خود مستلزم شناخت صحیح از این مفهوم است. گاهی خلاهای قانونی و یا قوانین که وضع می‌شوند خود فسازا هستند. مثل قانونی که در جهت حمایت مادران باردار و مرخصی زایمان بود، ‌موجب شد که ماداران بسیاری از کار برکنار شوند. این مورد از مصادیق فساد جنسیت‌محور است. شما کار خود را از دست می‌دهید چون مادر هستید!

سوم، نظارت بر اجرای صحیح قانون است. اگر نظارت بر اجرای قانون به‌درستی صورتی گیرد کارفرمایان خود را قدرت مطلق نمی‌دانند.

چهارم، ایجاد سازمان‌های حمایتی از قربانیان فساد جنسیت‌محور است. مثلا نهادی که قوانین کار را به افراد آموزش دهد،‌ یا وکیل در اختیار آنان قرار دهد تا حقوق خود را پیگیری نمایند. یا مشاوره روانی به کسانی که از نظر روانی آسیب دیده‌اند و نیاز دارند خود را برای بازگشت به محیط کار توانمند کنند.

راه‌کارهای سطح خرد:

فهرست طولانی‌ای می‌توان از این راه‌کارها تهیه نمود که در این جا به برخی‌از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

اول از همه مصادیق فساد جنسیت‌محور را بشناسیم و اجازه ندهیم از ما سوءاستفاده شود.

دوم محیط کار خود را به خوبی بشناسیم. برای چه کسانی کار می‌کنیم؟ چه قوانینی وجود دارد؟ آیا درمحیط کار ما دوربین مداربسته هست؟ چه حرف و حدیث‌هایی برای محل کار یا کارفرمای وجود دارد؟‌ هنجارهای کاری در این‌جا چیست؟

سوم حتما با قرارداد کار کنیم و موارد آن را به‌خوبی بخوانیم و بعد امضا کنیم.

چهارم حدود تکالیف و وظایف‌مان را در شغل خود بشناسیم و در همان چهارچوب عمل کنیم.

پنجم: اگر در یک محیط مورد سوءاستفاده هستیم به امید یک روز بهتر همکاری را ادامه ندهیم؛ یا برای حقوق خود مبارزه کنیم یا محیط را ترک کنیم.

ششم: از هم‌دستی همکارانمان برای مبارزه با فساد جنسیت‌محور بهره ببریم.

هفتم: با پیش‌کسوتان شغلی خود و افراد با تجربه همیشه مشورت کنیم.

هشتم: سعی کنیم به‌جای قضاوت درباره قربانیان فساد جنسیت‌محور از آنان حمایت کنیم.

نهم: قانون کار را حداقل یک بار بخوانیم. این قانون جنبه‌های حمایتی متعددی برای کارگران (کارکنان) دارد.

دهم: از تجارب خود برای دیگران بگوییم تا راه تکرار بر خطر بسته شود و دیگران مانند ما آسیب نبینند. به‌عبارتی افشاگری کنیم و افراد فاسد را به دیگران معرفی نماییم.

شما نیز می‌توانید بر اساس تجارب خود به این فهرست بیافزاید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)